Technické informace Čistič klimatizace

Technické informace Čistič klimatizace

Účinná pěna určená k čištění klimatizace v motorových vozidlech. presto čistič klimatizace  poskytuje jemnou vůni a dlouhotrvající účinek proti pachům.

 

Quality and properties

 • Lasting protection for smells
 • Subtle scent
 • Effective cleaning foam
 • TRG 300 compliant

Physical and chemical data

 • Basis: Tenside solution
 • Colour: white
 • Smell: Orange
 • Appearance: white foam
 • Relative density at 20°C: 0.967 g/ml
 • Coverage: one can for cleaning of a air-conditioning system
 • pH-value: 9.5 - 10.5
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • The aerosol should have room temperature.
 • Best processing temperature 5 to 30°C.
 • Before use, shake the aerosol.
 • Before treatment, switch off the engine and the electrical installations.
 • Apply the foam to the evaporator of the air conditioning by means of the enclosed adapter.
 • Insert the adapter about 30 centimetres into the air inlet of the air conditioning and completely empty the can.
 • The location of the air inlet differs per brand, consult your dealer.
 • After applying, do not switch on the engine or the electrical installations for at least half an hour.
 • In this half hour the foam will break and leave the system through the condensed water outlet as a fluid.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Presto Klimaanlagenreinig. 400   400 ml   215995 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Čistič klimatizace
Technické informace Čistič klimatizace

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of August 4,  2016 
This release replaces all eventually earlier issued versions.