Technické informace Sprej se stlačeným vzduchem

Technické informace Sprej se stlačeným vzduchem

presto sprej se stlačeným vzduchem odstraňuje snadno prach a nečistoty díky vysokému tlaku i z míst, které jsou obtížně dosažitelné.

Pro použití na:

audio a video zařízení

hodinky

kamery

klávesnice

Quality and properties

 • very effective
 • leaves no residue
 • indorous
 • flammable
 • strong, directional spray

Physical and chemical data

 • Basis: propane/butane
 • Smell: indorous
 • Propellant: carbon dioxide
 • Relative density at 20°C: 0.55 g/ml
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Bring can to room temperature.
 • Operating temperature 5° to 30°C.
 • Switch off electronic and electrical equipment before use so that there is no current at all.
 • Spray judge on the sureface to be cleanded and spray in short burste.
 • During treatment keep the can vertical.
 • When the pressure falls interrupt the application, so that the pressure can build again.
 • After treatment wait to all the comustible ingredients are vaporized (after 15 minutes at least)
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Druckluftspray 400   400 ml   258312 

Příklady použití

Technické informace Sprej se stlačeným vzduchem
Technické informace Sprej se stlačeným vzduchem

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of April 25, 2012
This release replaces all eventually earlier issued versions.