Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

 Aplikace    

Příprava podkladu:

  • Čistý povrch zbaven nečistot, tuku a silikonu.
  • Pokud je potřeba přebrousit brusným papírem se zrnem 600.
  • Odstraňte brusný prach.


  Lakování:

   • Před použitím protřepejte dózu po dobu 3 minut.
   • Otestujte sprej mimo požadovanou aplikaci.
   • Použít max. 2 tenké vrstvy.
   • Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm.
   • Po vysušení (cca. 15 minut) přetíratelné s akrylovým, syntetickým nebo nitro-combi lakem.

   

  Order information

   Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
   2K Linemarker blau 500   500 ml   387067 
   2K Linemarker gelb 500   500 ml   387081 
   2K Linemarker rot 500   500 ml   387050 
   2K Linemarker weiß 500   500 ml   387043 
   Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
   2K Super Klarlack hgl F/I 160   200 ml   04209 
   Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
   2K Super Klarlack hgl. D 160   200 ml   369469 
   Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
   2K Super Klarlack hgl. D 160   200 ml   369469 
   Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
   2K Super Klarlack hgl. I 160   200 ml   365201 
   Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
   3-D-Effekt Spray 150   150 ml   888946 
   Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
   3-D-EFFEKT SPRAY glitter 150   150 ml   665578