Tmelení

1. Příprava povrchu

Je velmi důležité ještě před započetím opravy povrch dokonale očistit. Všeobecně platí, že povrch musí být čistý, suchý, zbaven mastnoty a obroušený

2. Mísení s tužidlem

Dodávané tužidlo vždy vystačí na celý obsah tmelu. Často je však zapotřebí menší množství. V tomto případě použijte jen tolik plnivo a / nebo pryskyřice z nádoby, kolik spotřebujete pro opravu. Protože, jakmile komponenty smícháte je třeba rychle pracovat. Platí, že přidáváte1-4% tužidla do tmel/pryskyřice. Optimální mísící poměr je 2,5% tužidla.

Pryskyřice:
Dvě řady tužidla v dodávané plastové krytce což znamená správné množství tužidla na 100 g pryskyřice 

2 komponentní polyesterové tmely typy:

Všechny Hobby tmely mají dávkovací víčko. Každé víčko obsahuje značku pro tužidlo, pro tmel a špachtličku. To umožňuje míchání i menšího množství tmelu v optimálním poměru.

Ještě před započetím mísení použijte nůž k vyjmutí špachtle z víčka.

Nyní vytlačte tužidlo do menší prohlubně na víčku. Pokud je identifikační prohlubeň zaplněna, máte přesné množství tužidla.

Nyní vložte tmel do větší identifikační prohlubně. Zde opět platí, že hmota musí být až po povrch, aby bylo dosaženo správného množství tmelu.

Nyní pomocí špachtle vyjměte tužidlo z víčka a smíchejte s tmelem. Důkladně promíchejte tužidlo s tmelem. Míchejte tak dlouho, dokut nezmizí červená barvy tužidla a splyne s hmotou tmelu. To je otázka cca 20 vteřin.

3. Tmelení

Nyní můžete aplikovat smíchanou hmotu na opravovanou část. použijte standardní špachtli na tmel. optimální teplota pro aplikaci je 20°C, s 50% vzdušnou vlhkostí. Nepoužívejte tmel v teplotách pod 10-12°C. po přibližně 20 – 30 minutách schnutí můžete brousit, případně nanášet další vrstvy (přečtěte si instrukce na etiketě)).

4. Tmelení ve více vrstvách
V závislosti na velikosti a povaze poškození mohou být postupně nanesen tmel několik typů plniva a / nebo může být použít materiál ze skleněných vláken pro dosažení optimální úrovně stability:

Postup v případě opravy větší než 12 mm:

 • 1. Plnění pomocí speciálních pryskyřic se skleněnou tkaninou (dodržujte prosím informace na obalu u PE pryskyřice)
 • 2. Zatmelte opravované místo pomocí tmelu na plasty
 • 3. Hrubé broušení
 • 4. Jemné tmelení pomoci 2K presto flex jemným tmelem, nebo v kombinací s presto nitro 1K dokončovacího tmelu
 • 5. Jemné broušení
 • 6. Nyní můžete začít lakovat sprejem (základ + vrchní lak)

Postup v případě opravy menší než 12 mm. Tmelení pomocí tmelu s obsahem speciálního skleněného vlákna

 • 1. Plnění pomocí tmelu na plasty
 • 2. Hrubé broušení
 • 3. Jemné tmelení pomocí 2K presto flex jemný tmel, nebo v kombinaci s presto nitro 1K dokončovacího tmelu
 • 4. Jemné broušení
 • 5. Nyní můžete začít lakovat sprejem (základ + vrchní lak)

5. Po skončení práce

Zbytky tmelu, které jsou smíchány s tvrdidlem, nesmí být nikdy vráceny do nádoby! Po naplnění okamžitě vyčistěte použité nástroje a v případě potřeby použijte nitro ředidlo.