Technické informace Ecomarker

Technické informace Ecomarker

Colormark Ecomarker je ideální pro značení, které by měli zůstat viditelné pouze po krátkou dobu (např. Při sportovních akcích, veletrzích, identifikace míst havárií). Díky speciálnímu křídovém základu, značení má jen několik dnů až týdnů a rychle mizí během delších období deště nebo oblastí s vysokým provozem. Vzhledem k obsahu, které nejsou nebezpečné pro rostliny jsou také ideální pro zahradu a krajiny, jakož i pro sportovní a golfové hřiště.

Patentovaný bezpečnostní uzávěr pro lepší funkčnost a zvýšenou bezpečnost. Zaručená značení bez špinavých prstů. Nyní nový Easy-touch.

Barevné odstíny: bílá, žlutá, červená, modrá, zelená, oranžová, růžová

K dostání také v 750 ml balení pro použití v Speedliner² v těchto barvách: bílá, žlutá, červená, modrá

Zvláště šetrné k životnímu prostředí díky použití vybraných přísad.

Eventmarker lze použít v následujícím příslušenstvím:

- Značkovací pistole (pouze u 500 ml)

- Značkovací tyč  (pouze u 500 ml)

- Speedliner² (pouze u 750 ml)

- Speedmarker dlouhá (jen pro 750 ml)

- Speedmarker krátké (pouze u 750 ml)

- Speedmarker 2-Wheel (pouze pro 750 ml)

 

Quality and properties

 • For temporary markings
 • No damage to the marked object
 • For indoor and outdoor applications
 • Easily removed with water
 • Innovative one-hand safety cap with lockable spray trigger prevents unintentional spraying
 • Special tilt valve for accurate wall and floor markings
 • Outstanding adhesion to wet surfaces as well
 • High coverage quality ensures high yield
 • Simple to use also with gloves
 • Clean, drip-free marking
 • Cap acceptable for special applications (for use in accessories)
 • Environmentally friendly and non-hazardous to health
 • Can be 100% emptied by spraying thanks to self-cleaning system, no venting therefore required

Physical and chemical data

 • Colours: white, yellow, red, blue, green, orange, pink
 • Storage stability:
  Aerosols: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Efficiency:
  Depending on consistence and color of the ground
  500 ml are sufficient for up to 260 m
  750 ml are sufficeint for up to 390 m
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Dust-dry: after approx. 10 minutes
 • Size: aerosol cans, maximum nominal volume 500 resp. 750 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

 • Shake can for approx. 3 minutes.
 • Test spray at an invisible spot.
 • Spray distance approx. 5-15 cm.
 • Apply the desired marking.
 • In case of use in the Speedliner² marking trolley, attend to the corresponding manual.

Tips for spray painting

Teplota by se měla pohybovat mezi + 10 ° C a + 25 ° C, max. vlhkost vzduchu 60%.

Skladujte na suchém místě. Chráňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Používejte pouze při suchém počasí, v místech chráněných před větrem a v dobře větrané místnosti. Postupujte podle varovných textů na etiketách!

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Ecomarker Kreidesp. blau 500   500 ml   230820 
 Ecomarker Kreidesp. blau 750   750 ml   278259 
 Ecomarker Kreidesp. gelb 500   500 ml   230806 
 Ecomarker Kreidesp. gelb 750   750 ml   278273 
 Ecomarker Kreidesp. grün 500   500 ml   231193 
 Ecomarker Kreidesp. orange 500   500 ml   231209 
 Ecomarker Kreidesp. pink 500   500 ml   231216 
 Ecomarker Kreidesp. rot 500   500 ml   230813 
 Ecomarker Kreidesp. rot 750   750 ml   278266 
 Ecomarker Kreidesp. weiß 500   500 ml   230790 

Příklady použití

Technické informace Ecomarker
Technické informace Ecomarker

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of January 18th, 2011
This release replaces all eventually earlier issued versions.