Technické informace Line rpotection

Technické informace Line rpotection

Zvláště rychleschnoucí, průhlednost ochranný lak, speciálně vyvinutý pro sortimentu Colormark Linemarker. Ochranný lak chrání barvu proti prachu a nečistotě, a to zejména v oblastech s vysokým mechanickým tlakem. Lze natřít přímo na suchou označeném prostoru se známými produkty jako je  Speedliner² / Speedliner² ovzduší. U vnitřního prostoru a venku. Podloží musí být čisté, suché, bez rzi a odmaštěné.

Quality and properties

 • transparent protection layer
 • Special valve for floor applications ensures sharp edges
 • Specially for use in Speedliner²
 • Containers: 500 ml
 • For permanent markings
 • Highly resistant to abrasion

Physical and chemical data

 • Colours: transparency
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity max. 60%).
 • Efficiency:
  Depending on condition and colour of the ground,
  500 ml are sufficient for approx. 50 m of 10 cm wide lines
  Drying (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Dust-dry: after approx. 10 minutes
  Dry to touch: after approx. 30 minutes
  Cured: after approx. 24 hours
  Can be overworked: after approx. 24 hours
  The drying time depends of temperature of surroundings, air humidity and thickness of the applied layer.
 • Contents: aerosol cans with max. nominal volume of 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

 • Shake can for approx. 3 minutes.
 • After you hear the sound of the balls inside the can, vigorously shake the can for one more minute.
 • Test spray at an invisible spot.
 • Spray distance approx. 25 cm.
 • Apply the desired marking.
 • In case of use in the Speedliner² marking trolley, attend to the corresponding manual.

Tips for spray painting

Teplota by se měla pohybovat mezi + 10 ° C a + 25 ° C, max. vlhkost vzduchu 60%.

Skladujte na suchém místě. Chráňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Používejte pouze při suchém počasí, v místech chráněných před větrem a v dobře větrané místnosti. Postupujte podle varovných textů na etiketách!

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Linemarker Klarlack 500   500 ml   369582 

Příklady použití

Technické informace Line rpotection
Technické informace Line rpotection

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of March 5, 2013
This release replaces all eventually earlier issued versions.