Technické informace VitoMat I

Technické informace VitoMat I

Plnicí zařízení ColorMatic VitoMat umožňuje plnění předplněných sprejů (obsahují směs hnacího plynu a rozpouštědel) specifickou barvou. Existují tři různé verze VitoMat plnicích zařízení. Každá z těchto verzí nabízí různé použití. Na všech typech je možné plnit jak spreje velikosti 400ml tak i 150ml dózy. Vhodné taky pro použití s Clean jectory

Vhodnost použití : VitoMat I je vhodný pro plnění malého množství sprejů.

 

 

Vlastnosti a kvalita

  • Robustní a stabilní stroj vhodný pro plnění mikro a malých množství
  • Všechny důležité funkce jsou přehledné 
  • Pohyblivý, odnímatelný píst, 
  • Kompatibilní se systémem CleanJector - bezúdržba
  • Není třeba napájení
  • Mobilní a flexibilní
  • Velmi jednoduchá manipulace
  • Vhodné pro plnění sprejů o objemu 400 ml a 150 ml
  • Vhodný pro plnění 1K a 2K systémů
  • Vhodný pro barvy na bázi vody i rozpouštědel
  • Rychlá změna odstínů
  • Velmi výhodný poměr cena vs. výkon

Physical and chemical data

  • Popis: vnější část: Pouzdro z nerezové oceli s vysokou kvalitou, dveřní ovládací prvky a ovládací displej, základní deska a plnicí páka. Vnitřní část: Mobilní zvedací zařízení s dorazovou deskou, válec jako nádoba na barvy a zamýšlené přidržovací zařízení, mobilní píst a adaptér pro plnění
  • Rozměry: 32 x 25 x 75 cm
  • Kapacita plnění : cca. 20 plechovek / h (bez změny barvy závisí na viskozitě barvy)
  • Max. Viskozita pro plnění: 300 s / DIN 4 mm
  • Životnost produktu : Dlouhá, protože není téměř žádné opotřebení 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

 • Easy filling process
 • For detailed instructions, please refer to the attached manual

 • For professional use only
 • Wear appropriate protection goggles and gloves

Hints concerning filling

If you use the intended base plate to bolt the VitoMat II firmly to the ground, working will be so much easier. The adjustable pedestals can be used to quickly stabilise the device.

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM VitoMat I Handpumpe   Stück   249785 

Příklady použití

Technické informace VitoMat I
Technické informace VitoMat I

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of October 16, 2013
This release replaces all eventually earlier issued versions.