Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel

Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel

ColorMatic předplněný sprej je předem naplněn pouze hnací směsí. Pomocí VitoMat plnícího stroje můžete plnit libovolnou barvou. Inovativní sprej a technologie ventilů zaručuje jemné a široké rozprašování, vysokou rychlost aplikace a stálý tlak zaručující profesionální zpracování a výsledek. Tento sprej je vhodný především pro plnění barev typu base coat (bázické barvy), ale i jiné materiály Aplikace :  ideální pro bodové opravy nebo lakování dílů.

Quality and properties

 • A spray can pre-filled with propellant. The paint is transferred via a filling device into the can to produce a ready-to-use end product (dealers liability)
 • Simple, time-saving application
 • Excellent atomisation
 • Light blending


Ideal for spot or refinishing parts

 

Physical and chemical data

 • Colour: depending on filling
 • Efficiency:
  Depending on consistence and colour of the ground
 • Substrate:
  Depending on the colour of the substrate apply Primer Filler HG1 - HG8, 2K Primer Filler no. 195 327, 1K Primer for ALU no. 190 278, 1K Primer for Zinc no. 190 285, 1K Epoxy Primer no. 174 414, 1K Filler, beige no. 856 556, ColorMatic 1K Filler, grey no. 874 987, cured paint sanded
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  The drying time depends on surrounding temperature, air humidity, thickness of the applied coat and the filled type of paint (refer to information of the paint manufacturer)
 • Storage stability: empty cans: 5 years
  Filled cans: depending on type of paint from several hours up to 6 month (information from your specialist dealer). If appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity max. 60%)
 • Size:
  Aerosol can, maximum nominal volume 400 ml, filling quantity up to 200ml
 • VOC-value: 110g

 

 

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

 • Clean the surface to be painted thoroughly with ColorMatic silicone cleaner no. 174 469, then sand
 • Larger bare surfaces must be pre-primed with the appropriate ColorMatic primer
 • The area must be dry and free of dust and grease
 • Shake can vigorously for 2 minutes
 • Carry out spray test
 • Compatibility testing is necessary

 • For professional use only
 • Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)
Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel
Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel
Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel
Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel
Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel

*Pay attention to manufacturer's instruction/ Angaben des Lackherstellers beachten

 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 CM pre-fill Standard T 190   400 ml   738074 
Náhled tisku/další produkty

Příklady použití

Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel
Technické informace Předplněný sprej bez rozpouštědel

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of August 1, 2013
This release replaces all eventually earlier issued versions