Technické informace Pearl Effect

Technické informace Pearl Effect

Poskytuje saténový perleťový lesk zejména na bílé barvě, ale také ne barevných površích.

Velmi vhodný substrát lakování:


DUPLI-COLOR Tuning Spray white glossy


DUPLI-COLOR Tuning Plastic white glossy

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak s perleťovými pigmenty
 • Velmi efektivní
 • Vynikající přilnavost
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Rychleschnoucí
 • Vhodné pro použití na lakování a opravy vnitřních i venkovních objektů. 
 • Odolný proti povětrnostním vlivům, světlu a UV záření.
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi
 • Barva: téměř transparentní s perleťovými pigmenty
 • Zápach: rozpouštědlo 
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý, 80 jednotek lesku 
 • Výtěžnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.8 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 3 hodinách
  Leštitelný: po 48 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální jmenovitý objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Zakryjte maskovací páskou okolí ošetřovaného místa.
 • Připravte povrch: odstraňte rez a nečistoty. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. 
 • Naneste krycí vrstvu Akrylátového laku DUPLI-COLOR. Dodržujte instrukce uvedené na obalu. 
 • Nechte zaschnout přibližně 1 hodinu.

Nanášení Perleťového efektu:

 • Před použitím nádobku s Perleťovým efektem důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Nanášejte 2 - 3 tenké nátěry ze vzdálenosti 25 cm v 30 minutových intervalech dokud nedosáhnete požadovaného efektu. 
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 • V případě vzniku rozstřiku spreje jej můžete vyleštit po 48 hodinách s výrobkem presto leštící pasta.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 PEARL WHITE 150   150 ml   133312 

Příklady použití

Technické informace Pearl Effect
Technické informace Pearl Effect

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.