Technické informace DECO LINE Spray Paint

Technické informace DECO LINE Spray Paint

DUPLI-COLOR barva ve spreji je vysoce kvalitní syntetický lak dostupný v RAL odstínech ve vysokém lesku, matu, polo matu a módních barvách. Také dostupný jako lesklý nebo matný bezbarvý lak. Vhodný pro konečný nátěr a opravu vnitřních i venkovních objektů.

Použití na dřevo, kov, sklo, kámen a natíratelné tvrdé plasty (na předměty z polystyrenu použijte DUPLI-COLOR Deco matný sprej nebo DUPLI-COLOR základ na polystyren!).Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní syntetická barva ve spreji
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
 • Dobré krycí a plnící vlastnosti 
 • Dobrá retence barev a lesku
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Vynikající průtok na rovných površích
 • Dobrá přilnavost na téměř všech površích
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Alkydová pryskyřice 
 • Barva: mnoho odstínů RAL a speciálních barev
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 85-90 jednotek lesku
  saténový: 30-35 jednotek lesku
  matný: 10-15 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 - 1.4 m² v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 30 minutách
  Nelepivý: přibližně po 4 hodinách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Další nátěr: do 2 hodin nebo přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Odstraňte uvolněné šupinky starého nátěru a odstraňte rez, potom povrch zbruste a naneste základový lak.
 • Na plastové díly použijte DUPLI-COLOR základ na plasty.
 • Nechte zaschnout po dobu 1 - 2 hodiny.

Lakování:

 • Zakryjte páskou povrch, který si nepřejete ošetřit.
 • Před použitím nádobu protřepte po dobu 3 minut.
 • Otestujte barvu spreje a kompatibilitu na nenápadném místě.
 • Vzdálenost nanášení by měla být přibližně 25 cm
 • Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech.
 • Další nátěr lze nanést do 2 hodin nebo nejdříve až po 24 hodinách
 • Nenanášet akrylový lak - ani po vytvrzení! 
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 All Season blaulila gl. 400   400 ml   466700 
 All Season blutorange gl. 400   400 ml   466649 
 All Season blutorange matt 400   400 ml   884801 
 All Season cremeweiß matt 400   400 ml   440755 
 All Season cremeweiss gl. 400   400 ml   466960 
 All Season eisengrau gl. 400   400 ml   674044 
 All Season elfenbein gl. 400   400 ml   466571 
 All Season enzianblau gl. 400   400 ml   466762 
 All Season enzianblau matt 400   400 ml   748882 
 All Season erikaviolett gl.400   400 ml   470998 

Příklady použití

Technické informace DECO LINE Spray Paint
Technické informace DECO LINE Spray Paint

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

12 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.