Technické informace Platinum odstíny

Technické informace Platinum odstíny

S touhle barvou ve spreji, která nabízí extrémně vysoké krytí a rychlé schnutí, DUPLI-COLOR nastavuje nové standardy. Díky širokému spektru možných aplikací, tento produkt nabízí celou řadu nových příležitostí pro úpravu a ruční práce.

Naše prémiová barva ve spreji v sortimentu DUPLI-COLOR platinum zahrnuje více než 40 pololesklých a 10 vysoce lesklých odstínů pro vnitřní i venkovní aplikace. Tyto laky jsou velice vhodné pro všechny druhy kutilství a ruční práce se dřevem, tvrdými plasty, tapetami, plátny, kovy nebo sklem.

Otestujte naši Sadu trysek platinum (Obj.č. 723087).

S použitím různých stříkacích hlavic lze pro velké oblasti měnit stříkací vzdálenost a šířku postřiku od velmi jemného až po šíroký.

.

Kvalita a vlastnosti

 • Extrémně rychleschnoucí, vysoce kvalitní speciální lak
 • Mimořádně dobré krycí vlastnosti s vysokou výtěžností: v závislosti na barvě až dvojnásobně tak efektivní jako běžná barva ve spreji 
 • Vyvážený tlakový systém umožňuje použití dalších vyměnitelných trysek, které jsou dostupné v samostatném balení
 • Odolný vůči světlu, bez žloutnutí
 • Vysoká tvrdost povrchu
 • Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu
 • Téměř žádný rozstřik
 • Neutrální zápach

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: speciální kombinace pryskyřic
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 70-90 jednotek lesku
  saténový: 10-50 jednotek lesku
 • Výtěžnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 - 0.8 m² v závislosti na barvě
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.5 - 2.0 m² v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 1 - 3 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 10 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 30 minutách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotně odolný: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte rez a nečistoty.
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Vyrovnejte nerovný povrch (vyplnit, zbrousit).
 • Pokud je to nutné naneste DUPLI-COLOR Univerzální základ.
 • Pro zlepšení přilnavosti na plastových dílech, doporučujeme nanést DUPLI-COLOR Základ na plasty.
 • Zakryjte okolí před postříkáním.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Naneste testovací nátěr pro kontrolu shody barev a kompatibility.
 • Naneste několik tenkých křížových vrstev ve 2 minutových intervalech.
 • Nanášecí vzdálenost se standardní tryskou je přibližně 25 cm.
 • Pokud vyžadujete lesklý povrch, je možné aplikovat bezbarvý vrchní nátěr s DUPLI-COLOR platinum Zapon Spray.
 • Nepoužívejte na syntetické barvy!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Platinum ananasgelb sdm. 400   400 ml   719868 
 Platinum anthrazitgr. sdm. 150   150 ml   203404 
 Platinum anthrazitgr. sdm. 400   400 ml   720345 
 Platinum babyblau sdm. 400   400 ml   719486 
 Platinum blaulila sdm. 150   150 ml   249112 
 Platinum blaulila sdm. 400   400 ml   719929 
 Platinum cremeweiß sdm. 150   150 ml   203428 
 Platinum cremeweiß sdm. 400   400 ml   719875 
 Platinum eisblau sdm. 150   150 ml   203268 
 Platinum eisblau sdm. 400   400 ml   719431 

Příklady použití

Technické informace Platinum odstíny
Technické informace Platinum odstíny

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 května 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.