Technické informace Platinum Universal Primer

Technické informace Platinum Universal Primer

Tento základový lak pro univerzální použití poskytuje výbornou přilnavost následného nátěru s DUPLI-COLOR platinum a všech ostatních DUPLI-COLOR syntetických nebo akrylových barev ve spreji. Vhodný pro nejrůznější povrchy, jako například dřevo a kov, sklo, keramika, eternit, papír, lepenkový papír atd.


Na nátěrové tvrdé plasty, prosím, použijte DUPLI-COLOR Plastic Primer.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak

 • Obzvláště vysoce plnivost

 • Velmi dobrý průtok, hladký povrch 

 • Rychleschnoucí
 • Chrání před korozí

 • Podporuje nejlepší přilnavost vrchního nátěru na podklad

 • Optimalizuje lesk vrchního nátěru

 • Poskytuje ekonomické nanášení vrchního nátěru

 • Obzvláště uživatelsky přívětivý díky trvanlivé kvalitě, která se snadno nanáší, brousí a přetírá

 • Pro vnitřní a venkovní aplikace

 • Uzavírací víčko zabraňuje neoprávněnému použití

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro- kombi pryskyřice
 • Barva: šedá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku: (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný: 5-10 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Další práce: přibližně po 2 - 4 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: nelze uplatnit
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

Příprava povrchu:

 • Odstraňte rez a nečistoty. 
 • Odstraňte zbytky starého nátěru a rez.
 • Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
 • Zakryjte oblast, kterou si nepřejete lakovat.

Nanášení základového laku:

 • Nádobku protřepejte po dobu 2-3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Malé promáčkliny a případnou pórovitost povrchu lze vyrovnat opětovným nanášení základového laku v tenkých vrstvách. Po zaschnutí (přibližně 2-4 hodiny) zbruste povrch brusným papírem (zrnitost 600), očistěte povrch a nechte zaschnout.
 • Poté naneste vrchní nátěr.
 • Lakovat lze DUPLI-COLOR platinum spreji a všemi dalšími DUPLI-COLOR syntetickými nebo akrylovými laky.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Platinum Grundierung grau 400   400 ml   111891 

Příklady použití

Technické informace Platinum Universal Primer
Technické informace Platinum Universal Primer

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.