Technické informace Diamantový sprej

Technické informace Diamantový sprej

Barevné a stříbrné třpytivé barvy v krycí nebo transparentní kvalitě. Vhodný pro profesionální použití, stejně tak, jako pro aplikace v domácnostech a hobby odvětví.


DUPLI-COLOR Diamantový Sprej je vhodný pro malování na sklo, keramiku, kámen, kovy a všechny povrchy, které jsou nastříkány akrylovými nebo nitro-kombi laky. Také vhodný na dřevo (opatřené základním nátěrem nebo barvou); v omezené míře vhodný na kartonový papír, papír a plasty. 

V závislosti na barvě povrchu a tloušťce aplikovaného nátěru, se dosažený efekt může výrazně lišit. Perfektní pro pestrou kreativitu!  

Pro dlouhotrvající ochranu natřeného předmětu, doporučujeme aplikovat vysoce lesklý ochranný nátěr DUPLI-COLOR Zapon Spray Obj.č. 467264.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
 • Vynikající přilnavost
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro lakování vnitřních i venkovních předmětů
 • Odolný vůči stírání
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  neměřitelný, díky hrubému povrchu
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  12 ml je dostačující pro malé plochy
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.4 - 0.6 m²
  200 ml je dostačující přibližně pro 0.5 - 0.7 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 - 1.5 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
  Aplikace bezbarvého laku: přibližně po 10 minutách
  Vytvrzený po aplikaci bezbarvého laku: po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: opravné tužky 12 ml; aerosol, maximální objem 150 ml, 200 ml nebo 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte šupinky starého nátěru a rez. 
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte páskou plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Pokud je to nutné, naneste DUPLI-COLOR základový lak.
 • Chcete-li dosáhnout krycí vrstvy efektu, naneste nejdříve bílý efektní základový lak na Diamond Efekt Gold a na další krycí barvy černý efektní základový lak.  
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Nepoužívejte na plochy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!
 • Diamantový efekt silně závisí na barvě podkladu.  Nejlepšího stříbro-transparentního výsledku dosáhnete na lakovaných nebo barevných předmětech. Stejného efektu dosáhnete natřením výrobku námořní modrou, zlatou nebo modro-černou na nelakovaných předmětech. 
 • Pro trvalou odolnost doporučujeme použít ochranný nátěr DUPLI-COLOR Zapon Spray.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Diamant blauschwarz 150   150 ml   669644 
 Diamant gold 150   150 ml   669255 
 Diamant gold 200   200 ml   684418 
 Diamant gold 400   400 ml   685057 
 Diamant kupferbraun 150   150 ml   669187 
 Diamant kupferbraun 200   200 ml   684470 
 Diamant kupferbraun 400   400 ml   685071 
 Diamant lindgrün 150   150 ml   669217 
 Diamant lindgrün 200   200 ml   684517 
 Diamant lindgrün 400   400 ml   685095 

Příklady použití

Technické informace Diamantový sprej
Technické informace Diamantový sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

23 října 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.