Technické informace Light-up sprej

Technické informace Light-up sprej

DUPLI-COLOR Fosforový svítící sprej "uchovává" denní světlo, které se pomalu uvolňuje během tmy.

Používá se pro vyznačení únikových cest, při nebezpečných sportech, pro důležité přístroje, nástroje a vystouplé hrany. Pro značení v civilních krytech, chodbách, garáží, sklepech atd. Pro upozornění na vypínače, výstražné a varovné označení atd.

Použitelný i jako efektivní barva na diskotékách, v barech, pro speciální události jako jsou karnevaly, oslavy Nového roku a letní noci.

Vhodný pro všechny hladké, hrubé, světlé povrchy opatřené základovým lakem, např. kov, dřevo, tvrdé plasty, kartonový papír, stěny atd.

Optimální základový lak na přípravu povrchu je DUPLI-COLOR Effect Primer white, Obj.č. 156366.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní akrylový lak, který obsahuje luminiscenční pigmenty, které "ukládají" absorbovanou energii a postupně ji uvolňují ve formě světla.
 • Luminiscenční efekt je viditelný pouze ve tmě.  
 • Doba záření (několik hodiny) závisí na intenzitě nebo ozařování a tloušťce nanesené vrstvy. Nejvyšší možný stupeň záření je na začátku a pomalu slábne. 
 • Bez radioaktivních přísad, např. bez atomového záření.
 • Vynikající přilnavost na mnoha materiálech
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
 • Omezená odolnost vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření. Pro zlepšení odolnosti doporučujeme aplikovat DUPLI-COLOR bezbarvý lak (např. Zapon sprej krystal).

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Akrylové kopolymery
 • Barva: světle žluto-zelená 
 • Zápach: rozpouštědlo 
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný: 5 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.2 - 0.4 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.5 - 1.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 1 hodině
  Aplikace bezbarvého laku: přibližně po 1 hodině
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml, případně 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 

Příprava povrchu:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.  Porézní povrchy ošetřete základovým lakem.
 • Pro optimální luminiscenci naneste DUPLI-COLOR Effect základový lak bílý.
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.

Lakování:

 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 25 cm.
 • Doporučujeme nanést vrstvu bezbarvého laku (např. DUPLI-COLOR Zapon Spray krystal)
 • Nepoužívejte na plochy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí! 
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Leuchtspray 150   150 ml   889813 
 Leuchtspray 400   400 ml   527982 

Příklady použití

Technické informace Light-up sprej
Technické informace Light-up sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.