Techncké Informace 3-D-Effect

Techncké Informace 3-D-Effect

DUPLI-COLOR 3-D Sprej mění barvu v závislosti na dopadu světla a úhlu pohledu. Získaný efekt silně závisí na barvě a stavu podkladu. Nejlepšího efektu lze dosáhnout na tmavém povrchu, např. DUPLI-COLOR Effect Primer Black. 

Použití na ozdobu a aranžování foto rámečků, aranžování květin, ozdob, dárkových předmětů a dalších. Vhodný na sklo, keramiku, kámen, kov a všechny povrchy, které jsou natřeny akrylovými nebo nitro laky. Také vhodný na dřevo (již na penetrované nebo natřené). Pro odolnost proti povětrnostním podmínkám, je nutné použít ochranný bezbarvý lak (např. DUPLI-COLOR Zapon Spray nebo 2-Coat Clear Lacquer).

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
 • Efekt velmi závisí na barvě a konzistenci povrchu. Lak je nejefektivnější na tmavém povrchu.
 • V závislosti na vlivu světla a úhlu pohledu mění efekt barvu.
 • Transparentní, a proto umožňuje všestranné využití 
 • Velmi efektivní
 • Velmi vysoký stupeň lesku
 • Vynikající přilnavost
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Po nanesení bezbarvého laku je nátěr odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření. 
 • Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi
 • Barva: transparentní, s barevnými pigmenty
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  neměřitelný, díky drsnému povrchu
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně 0.6 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Nelepivý: přibližně po 20 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Další nátěr bezbarvým lakem: přibližně po 30 minutách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativvní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Pokud je to nutné, naneste nátěr barvy.
 • nejlepšího efektu dosáhnete na tmavém podkladu.

Lakování:

 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut. 
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Naneste několik tenkých nátěrů na čistý a suchý povrch ze vzdálenosti přibližně 30 cm, dokud nedosáhnete požadovaného efektu.
 • Po 30 minutách naneste vrstvu Akrylového bezbarvého laku DUPLI-COLOR (např. Zapon-Spray).
 • Ochranný nátěr bezbarvého laku je nutný k ochraně třpytivých částí, k vytvoření hladkého a odolného povrchu a k získání trvanlivého lesku. 
 • Nepoužívejte na povrchy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 3-D-Effekt Spray 150   150 ml   888946 

Příklady použití

Techncké Informace 3-D-Effect
Techncké Informace 3-D-Effect

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7. září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.