Technické informace Model PUR Čirý lak

Technické informace Model PUR Čirý lak

Polyuretanový bezbarvý lak na modely je speciální, vysoce lesklý lak obzvláště odolný vůči palivu používaném v motorových modelech (letadla, auta, lodě). Vhodný pro použití na mnoha površích - dřevo, kov, papír, sklo, kámen, plasty (ne polystyren), nebo na již použité nátěry, které nemusí být dostatečně odolné proti palivu (Tento bezbarvý lak by mohl mít nepatrný vliv na původní originální barvu, doporučujeme provést test kompatibility).

Pro penetraci plastových částí, doporučujeme použít základ na plasty Model Paint Plastic Primer Obj.č. 685255.

Kvalita a vlastnosti

 • Rychleschnoucí
 • Vysoce odolný vůči palivu, které se používá při výrobě modelů 
 • Vhodný pro vnitřní a vnější aplikace
 • Odolný vysoký lesk
 • Dobrý průtok na nerovnoměrných površích
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
 • Extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Dlouhá životnost a funkčnost 
 • Vynikající přilnavost na mnoha površích

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: polyuretanem modifikovaná alkydová pryskyřice
 • Barva: transparentní
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80 - 85 jednotek lesku
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně za 30 minut
  Suchý na dotek: přibližně za 3 hodiny
  Vytvrzený přibližně za 24 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Pokud je to nutné, povrch zbruste, očistěte a odmastěte a nechte vyschnout. 
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Nádobka by měla mít pokojovou teplotu.
 • Zakryjte maskovací páskou plochy, které si nepřejete natírat.
 • Před použitím nádobku protřepejte přibližně 3 minuty.
 • Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě. 
 • Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech. 
 • Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 - 30 cm.
 • Další nátěr do 2 hodin nebo nejdříve za 24 hodin.
 • Nenatírejte akrylovou barvou, dokonce ani po zaschnutí!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 MODEL PAINT PU Klarlack 150   150 ml   685279 

Příklady použití

Technické informace Model PUR Čirý lak
Technické informace Model PUR Čirý lak

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.