Technické informace Silver Chrome

Technické informace Silver Chrome

DUPLI-COLOR stříbrný chrom je vysoce lesklý efektivní sprej pro hladké povrchy, který dává vzhled podobný chromu. Díky nové kvalitě, kterou je odolnost proti otěru a povětrnostním vlivům, může být sprej použit na venkovní účely.

Vhodný pro všechny hladké povrchy, pro úpravu vzhledu všech druhů dekorací, u kterých je žádoucí vysoký stupeň lesku.

Optimálního efektu dosáhnete na černém podkladu, např. použitím základového DUPLI-COLOR Effect Primer black Obj.č. 674846.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní lak se speciální kombinací pryskyřic 
 • Velmi dobré krytí 
 • Vynikající přilnavost 
 • Dobrý průtok
 • Rychleschnoucí
 • Odolný vůči oděru
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
 • Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu 
 • Teplotní odolnost až do 150°C
 • Přelakovatelný

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: speciální kombinace pryskyřic 
 • Barva: stříbrný metalický lesk
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: hodnota metalického efektu není změřitelná
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.5 m² (krycí vrstva)
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 1 hodině
  Vytvrzený: přibližně po 12 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 150°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty. 
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 25 cm.
 • Jednotlivé vrstvy nechte na 5 minut zaschnout, poté naneste další vrstvu. Postup opakujte, dokud není dosaženo požadovaného efektu.
 • Poznámka: K dosažení požadovaného efektu je  nutný velmi hladký povrch. Nerovné plochy by měly být vyplněny tmelem, zbroušeny a ošetřeny černým základovým lakem, aby bylo dosaženo optimálního výsledku. 
 • DUPLI-COLOR Effect černý základ musí alespoň 1 hodinu vysychat před tím, než nanesete vrchní vrstvu efektního spreje. Černý podklad je základ a podmínka pro vynikající Stříbrný chromový efekt. 
 • Plastové díly ošetřete běžným základem na plasty. 
 

Order informatoin

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 SILVER CHROME 400   400 ml   674778 

Příklady použití

Technické informace Silver Chrome
Technické informace Silver Chrome

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.