Technické informace Textile sprej

Technické informace Textile sprej

Akrylová barva ve spreji na tvorbu a dekorace z textilu. Nejvyšší barevný lesk. Po zaschnutí prát na 30° (program na jemné prádlo). Není nutná žádná další fixace. Velmi dobře kryje a má lehkou odolnost na vnitřní a venkovní aplikaci. Ideální pro kombinaci s technikou sítotisku.

Kvalita a vlastnosti

 • Akrylový lak se speciálním rozpouštědlem
 • Vynikající přilnavost na textil
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychlé a rovnoměrné sušení 
 • Odolný proti stírání 
 • Nejvyšší barevný lesk
 • Žádná další fixace není nutná
 • Velmi dobré krytí a dobrá odolnost vůči světlu pro interiérové a exteriérové aplikace 
 • Po zaschnutí perte omezeně na 30°C (jemný program).
 • Není vhodný pro pracovní oděvy

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Akrylátové kopolymery
 • Barva: různá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.4 m² v závislosti na barvě
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně za 24 hodin
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Odolnost proti praní:
  Po zaschnutí omezeně perte na 30°C (jemný program).
  Není vhodný pro pracovní oděvy!
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Látka, na kterou si přejete nanést sprej, musí být čistá a suchá. 
 • Důkladně zakryjte plochy, které si nepřejete stříkat!
 • Chraňte okolí před rozprašovací mlhou.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Naneste motiv nastříkáním několika tenkých vrstev.
 • Sprej nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Odolný proti prachu přibližně po 10 minutách, vytvrzený přibližně za 24 hodin.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 TEXstyle SPRAY blau 150   150 ml   319891 
 TEXstyle SPRAY gelb 150   150 ml   319877 
 TEXstyle SPRAY gold 150   150 ml   319938 
 TEXstyle SPRAY grün 150   150 ml   319907 
 TEXstyle SPRAY rot 150   150 ml   319884 
 TEXstyle SPRAY schwarz 150   150 ml   319914 
 TEXstyle SPRAY silber 150   150 ml   319945 
 TEXstyle SPRAY weiss 150   150 ml   319921 

Příklady použití

Technické informace Textile sprej
Technické informace Textile sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.