Technické informace Rust stop Kladívkový efekt

Technické informace Rust stop Kladívkový efekt

Aktivní ochrana proti korozi díky efektivní tloušťce filmu v saténové povrchové úpravě.Byla vyvinuta speciální technologie (LCI),díky ní přísady obsažené ve spreji, obsahují speciální inhibitor koroze. Ty zcela obklopují struktury povrchu, který chcete stříkat a tudíž tvoří dokonalé chemické spojení. Tím trvalé oxidaci obsahuje materiál trvalé a dokonalé ochrany proti korozi. Tento ochranný systém proti korozi kombinuje 4 vlastnosti v jednom produktu:

1. Efektivní základ pro dokonalou přilnavost

2. Aktivní ochrana proti korozi technologií LCI

3. Vysoce kryjící barvu

4. Těsnění chrání před vlivy prostředí

Vhodné na téměř všechny povrchy, jako je železo, polotovary z pozinkované oceli, pozink, měděné, mosazné, hliníkové (např. Zahradní ploty, brány, zábradlí, zahradnické nářadí apod.). Dokonce i na rez (zbavený uvolněných částic) a staré nátěry. Používá se také na dřevo, kámen, GRP nebo sklo.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
 • Zřetelný kladívkový efekt zakrývá malé nerovnosti v povrchu
 • Šetří vzácný čas: žádné odstraňování rzi a opakované přetírání 
 • Snižuje náklady, nejsou nutné žádné antikorozní produkty
 • Dlouhotrvající ochrana proti korozi
 • Rychleschnoucí
 • Velmi dobrý průtok 
 • Vysoká krycí a plnící síla
 • Vysoká elasticita
 • Po zaschnutí odolný proti otřesu a nárazu
 • Vynikající přilnavost 
 • Odolný proti UV záření, nežloutne
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, vodě odolný
 • Úspěšně testovaný přes 500 hodin v solné mlze
 • Variabilní tryska pro horizontální a vertikální nanášení a pro široký rozprašovací vzor 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi
 • Barva: specifická
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku: měřící úhel 60° podle DIN 67530
  nezměřitelný díky struktuře povrchu
 • Účinnost:
  Závisí na kondici a barvě podkladu,
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.5 m²
 • Sušení (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně za 5 minut
  Suchý na dotek: přibližně za 20 minut
  Vytvrzený/další nátěr: přibližně za 60 minut
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Likvidace: Pouze prázdné nádoby patří do recyklačního kontejneru. Nádoby se zbytky barev zlikvidujte jako speciální odpad.
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
 • Obsah: aerosol s max. objemem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte odlupující se části na suchém, zrezivělém kovovém povrchu drátěným kartáčem. 
 • Hladké broušení je doporučeno na hladkém, holém kovovém povrchu. 
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Pro zlepšení přilnavosti doporučujeme ošetřit plastové díly DUPLI-COLOR Základem na plasty. 
 • Před použitím nádobku protřepejte po dobu 3 min.
 • Nastříkejte a zkontrolujte kompatibilitu laku na nenápadném místě. 
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Naneste několik tenkých vrstev. 
 • Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Nepoužívejte na nátěry se syntetickou pryskyřicí!
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 RUST STOP Hamm.anthrazit 400   400 ml   868382 

Příklady použití

Technické informace Rust stop Kladívkový efekt
Technické informace Rust stop Kladívkový efekt

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

5 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.