Technické informace Základ

Technické informace Základ

MoTip Základ je ideální podklad použitelný jako plnič a jako podpora přilnavosti mezi povrchem a konečným nátěrem. Natíratelný s na vzduchu schnoucími akrylovými, syntetickými a nitro kombi laky. Vhodný na kov, dřevo, hliník, sklo, kámen a mnoho plastů.

Ideální základový lak pro následující nátěr MoTip kompakty.

Šedý odstín pro všechny modré, zelené, zlaté a stříbrné vrchní nátěry.

Červený odstín pro všechny tmavě červené vrchní nátěry.

Bílý odstín pro všechny velmi světlé vrchní nátěry.

Žlutý odstín pro všechny žluté vrchní nátěry.

Tento základní lak dokonce přilne i na pozinkované povrchy nebo staré nátěry, pokud byly předem pečlivě očištěny MoTip odmašťovačem.

Před aplikováním konečného nátěru doporučujeme použít brusný papír presto wet-sandpaper hrubost 400.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak

 • Obzvláště vysoká plnící vlastnost

 • Velmi dobrý průtok, hladký povrch

 • Rychleschnoucí

 • Chrání před korozí 

 • Podporuje nejlepší přilnavost vrchní vrstvy  na spodní podklad

 • Optimalizuje lesk vrchního nátěru

 • Poskytuje ekonomické použití vrchního nátěru

 • Zvláště uživatelsky přívětivý díky trvanlivé kvalitě, snadno se aplikuje, brousí a přetírá. 

 • Pro vnitřní a vnější aplikace 

 • Speciální uzávěr zabraňuje neoprávněnému užití

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Barva: žlutá, šedá, červená, bílá
 • Stupeň lesku:
  matný, 5-10 jednotek lesku při úhlu měření 60° podle DIN 67530
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  12 ml pro malé plochy
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m² u krycí vrstvy 
  500 ml je dostačující přibližně pro 1.5-2.0 m² u krycí vrstvy
 • Teplotní odolnost: až do 110°C
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  12 ml:
  Odolný proti prachu: přibližně za 15 minut
  Suchý na dotek: přibližně za 60 minut
  150 ml / 500 ml:
  Odolný proti prachu: přibližně za 5-10 minut
  suchý na dotek: přibližně za 10-20 minut
  Lze brousit: přibližně za 2 hodiny
 • Stabilita při skladování:
  Opravné tužky: 5 let v neotevřeném originálním balení v případě poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
  Aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: maximální objem
  Opravné tužky = 12 ml, aerosol = 150 ml, případně 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

 • Odstraňte rez, zbruste a očistěte plochy, které si přejete natírat. 
 • Naneste tmel, pokud je to nutné.
 • Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty. 


Aplikace Základu:

 • Před použitím nádobu protřepejte po dobu 2 minut.
 • Otestujte sprej na nápadném místě.
 • Vyrovnejte drobné promáčkliny a porézní místa opakovaným nanášením tenkých vrstev a broušením.
 • Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm.
 • Po vyschnutí (přibližně 2 hodiny), zbruste za mokra brusným papírem (zrnitost 400), očistěte povrch a nechte zaschnout. 
 • Poté naneste vrchní nátěr.
 • Přelakovat lze syntetickými nebo akrylovými laky.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Kompakt 900101 Grund. grau 12   12 ml   900101 
 Motip Grundierung gelb 500   500 ml   04053 
 Motip Grundierung grau 150   150 ml   00101 
 Motip Grundierung grau 500   500 ml   04054 
 Motip Grundierung rot 150   150 ml   00103 
 Motip Grundierung rot 500   500 ml   04055 
 Motip Grundierung weiß 150   150 ml   00102 
 Motip Grundierung weiss 500   500 ml   04056 

Příklady použití

Technické informace Základ
Technické informace Základ

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.