Technické informace Primer

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi lak

 • Obzvláště vysoká plnící vlastnost

 • Velmi dobrý průtok, hladký povrch

 • Rychleschnoucí

 • Chrání před korozí 

 • Podporuje nejlepší přilnavost vrchní vrstvy  na spodní podklad

 • Optimalizuje lesk vrchního nátěru

 • Poskytuje ekonomické použití vrchního nátěru

 • Zvláště user-friendly due to durable quality, which is easy to apply and easy to sand and re-coat

 • For indoor and outdoor applications

 • Tamper-proof cap avoids unauthorized us

Physical and chemical data

 • Colour: yellow, grey, red, white
 • Degree of gloss:
  matt, 5-10 gloss units at measurement angle 60° acc. to DIN 67530
 • Efficiency:
  Depending on consistence and color of the ground:
  12 ml for small spots
  150 ml are sufficient for approx. 0.5 m² at covering layer
  500 ml are sufficient for approx. 1.5-2.0 m² at covering layer
 • Temperature resistant: up to 110°C
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  12 ml:
  Dust-dry: after approx. 15 minutes
  Dry to touch: after approx. 60 minutes
  150 ml / 500 ml:
  Dust-dry: after approx. 5-10 minutes
  Dry to touch: after approx. 10-20 minutes
  Can be sanded: after approx. 2 hours
 • Storage stability:
  Touch-up pencil: 5 years in unopen original packaging if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
  Aerosol can: 10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size: maximum nominal volume
  Touch-up pencils = 12 ml, aerosol cans = 150 ml resp. 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Preparation of the ground:

 • De-rust, sand and clean the surfaces to be painted.
 • Apply putty, if necessary.
 • The surface has to be clean, dry and free from rust and fat.


Applying the primer:

 • Shake cans for 2 minutes.
 • Test spray at an invisible spot.
 • Egalize little dents and porous repair spots by repeated spraying of thin layers and sanding.
 • Spray from a distance of approx. 25-30 cm.
 • After drying (approx. 2 hours), wet-sand with sandpaper (grain 400), clean the surface and let it dry.
 • Afterwards apply the top coat.
 • Coatable with synthetic or acrylic lacquers.
 • Do not spray over synthetic lacquers!
 

Order informations

Náhled tisku/další produkty
Products: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_cs.tmpl has not been found.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of: February 1, 2012
This release replaces all eventually earlier issued versions.