Technické informace UBS Bitumen

Technické informace UBS Bitumen

presto Ochrana podvozku a karoserie (Bitumen) tvoří odolnou elastickou vrstvu na spodních částech karoserie vozů, dopravních prostředků, všech typů motorových vozidel. Chrání podvozek proti mechanickému i chemickému namáhání jako jsou odlétající kaménky,posypové soli, vody, rzi a povětrnostním vlivům.

 

Tixotropní vlastnosti znamenají, že sprej lze aplikovat v silných vrstvách, aniž by hrozilo stečení 

 

Použití : na karoserii, v dílnách, autobusové konstrukce, v domácnosti

 

K dispozici v 500 ml spreji a také v 1 litru kartuši, stejně jako v 1,3 kg a 2,5 kg plechovce k aplikaci na štětec..

 

 

Kvalita a vlastnosti

 • Dobrá odolnost proti otěru
 • Vynikající antikorozní ochrana
 • Vynikající přilnavost ke kovu
 • Tlumí zvuk
 • Dlouhotrvající pružnost
 • Odpuzuje vodu
 • Nestéká na svislých površích
 • Odolný proti povětrnostním vlivům
 • Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
 • Nedoporučujeme přelakovat
 • Čištění: čerstvě po použití rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky

Fyzické a chemické vlastnosti

Aerosol:

 • Základy: bitumen, rozpouštědla a pohonné hmoty
 • Barva: černá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • test v solné mlze (DIN 50021): 1000 h bez tvorby rzi při 400µ suchý nátěr; až 480 h bez tvorby rzi při 200µ suchý nátěr.
 • Teplotní odolnost: -25°C až +80°C
 • Pracovní teplota:
  +5°C až +30°C, nejlepší výsledky při pokojové teplotě
 • Doba schnutí (při 20°C, 65% relativní vlhkosti vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 1 1/2 hodině; zcela suchý přibližně po 2 1/2 hodině
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného  nátěru.
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 500 ml


Kartuše pro aplikaci stříkací pistolí / Plechovka k aplikaci na štětec:

 • Základy pojiva: bitumen, rozpouštědla a plnící materiál
 • Barva: černá
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Obsah VOC: přibližně 0.3640 kg/litr (Kartuše); přibližně. 1.300 kg/litr (Plechovka k aplikaci na štětec)
 • test v solné mlze: DIN 50021): 1000 h bez tvorby rzi při 400µ suchý nátěr; až 480 h bez tvorby rzi při 200µ suchý nátěr
 • Teplotní odolnost (vytvrzený): -25°C až +80°C
 • Pracovní teplota: +5°C až +30°C, nejepší výsledky při pokojové teplotě
 • Stabilita při skladování:
  5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Viskozita (při 20°C) podle Brookfield:
  1000ml: 100 - 200 Pas
  1.3 kg, 2.5 kg: 1040 - 2000 Pas
 • Specifická hustota (při 20°C) (DIN 51757):
  1000ml: 1.03 - 1.06 kg/ltr.
  1.3 kg a 2.5 kg: 1.26 - 1.30 kg/ltr.
 • Obsah tuhých látek (DIN 53216) (3 hodiny při 120°C):
  1000ml: přibližně 57 - 62 %
  1.3 kg, 2.5 kg: přibližně 75.6 - 77.6 %
 • Doba schnutí: (při 20°C, 65% RV):
  Skinning:
  1000ml: 120 - 180 minut (±600µ)
  1.3 kg, 2.5 kg: 90 - 120 minut (±500µ)
  Zcela suchý:
  1000ml: 4 - 6 hodin (±600µ)
  1.3 kg, 2.5 kg: 10 - 12 hodin (±500µ)
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 • Velikost:
  Kartuše k aplikaci stříkací pistolí, maximální objem 1000 ml
  Plechovka k aplikaci na štětec, maximální objem 1.3 kg a 2.5 kg

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace spreje:

 • Pro dosažení nejlepších výsledků by měla mít nádobka pokojovou teplotu.
 • Odstraňte vrstvy starého nátěru a rzi, poté povrch lehce zbruste.
 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Okolní plochu pečlivě zakryjte, aby nedošlo k jejímu postříkání.
 • Před použitím nádobku důkladně protřepte a sprej otestujte.
 • Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm.
 • Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru, a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil. 

 

Kartuš k aplikaci stříkací pistolí:

 • Odstraňte vrstvy starých nátěrů a rzi, povrch lehce zbruste.
 • Povrch by měl být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
 • Produkt je připravený k použití, není nutné žádné ředidlo.
 • Před použitím důkladně protřepte.
 • Našroubujte litrovou nádobu do speciální pistole na stlačený vzduch.
 • Pracovní tlak je 4 - 5 bary.
 • Naneste ochranu podvozku v požadované tloušťce.
 • Po použití očistěte stříkací pistoli terpentýnem.


Aplikace barvy na štětec:

 • Odstraňte vrstvy starých nátěru a rzi, povrch lehce zbruste.
 • Produkt je připravený k použití; podle potřeby lze ředit bílým lihem až max. 5 %.
 • Povrch by měl být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
 • Před použitím důkladně promíchejte.
 • Naneste presto Ochranu podvozku (bitumen) v požadované tloušťce.
 • Po použití štětec očistěte terpentýnem. 
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto UBS Bitumen schw. 1,3kg   1,300 KG   603253 
 presto UBS Bitumen schw. 1000   1 l   603239 
 presto UBS Bitumen schw. 2,5kg   2,5 KG   603260 
 presto UBS Bitumen schw. 500   500 ml   306017 

Příklady použití

Technické informace UBS Bitumen
Technické informace UBS Bitumen

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

6 června 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.