Technické informace Stříkací tmel

Tento prvotřídní akrylový tmel ve spreji rychle a správně uzavře případné nerovnosti, škrábance a stopy po broušení na opravovaném místě. Díky němu dosáhnete dokonale hladký povrch pro následné lakování.

Presto Stříkací tmel je ideální mezivrstva presto polyesterového tmelu obj.č. 600054 a následujícího vrchního nátěru.

Poznámka: Na čistý kov, nebo kovové pláty použijte presto plnič.

Quality and properties

 • First-class acrylic spray putty
 • Can be applied in several coats
 • Excellent adhesion
 • Especially high filling power
 • Easy to sand after a short drying time
 • High coat thickness due to good stablity
 • Good water-resistancet
 • Easy to spray
 • Excellent corrosion protection
 • Good flow, smooth surface

Physikalische und chemische Daten

 • Basis of the binder: Acrylic quality with special filler material
 • Colour: grey
 • Smell: solvent
 • Degree of gloss (at measurement angle 60° acc. to DIN 67530):
  matt, 5-10 gloss units
 • Efficiency:
  Depending on consistence and color of the ground:
  150 ml are sufficient for approx. 0.3 m²
  400 ml are sufficient for approx. 0.8 m²
 • Drying time (at 20°C, 50% relative air humidity):
  Can be overworked after appox. 60 minutes
  The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat.
 • Temperature resistance: not applicable
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size: aerosol cans, maximum nominal volume 150 ml resp. 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Application

 • Remove dirt, fat and oil.
 • Roughen resp. grind the ground with sandpaper grain 240 up to grain 360. Rough-grinded and filled areas have to be wet-sanded. Carefully remove abrasive dust.
 • Test spray at an invisible spot.
 • Shake the can vigorously for approx. 3 minutes.
 • Spray from a distance of approx. 25 - 30 cm.
 • Apply presto Spray Putty in several thin coats. Wait after every coat for 2 - 5 minutes and shake the can before every new spray procedure.
 • After approx. 1 hour, depending on weather conditions, wet-sand with sandpaper grain 400 to grain 500. The thicker the coat, the longer the drying time.
 • Continue structure of paintwork with presto Filler und DUPLI-COLOR Acryl Auto-Spray.
 • Coatable with synthetic and acrylic lacquers.
 • Do not spray over synthetic paints!
 

Bestellangaben

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 presto Spritzspachtel 150ml   150 ml   165126 
 presto Spritzspachtel 400ml   400 ml   308127 

Příklady použití

Technické informace Stříkací tmel
Technické informace Stříkací tmel

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of April 29, 2010
This release replaces all eventually earlier issued versions.