Technické informace Sprej na řetězy

Technické informace Sprej na řetězy

presto Sprej na řetězy poskytuje jedinečnou kombinaci pro dlouhodobé mazání pro všechny řetězem poháněné dopravní prostředky a vybavení. Lubrikant je velmi lepivý a je tedy vhodný pro rychle se pohybující, těžké řetězy: Tím, že je materiál dilatační (opak tixotropní), zabraňuje oleji odkapávat z řetězu, i když se pohybuje vysokou rychlostí.

Použití na: všechny typy řetězových pohonů : jako jsou jízdní kola, motocykly, mopedy, zemědělské stroje, lodě, autoopravárenských dílen nebo opravárenských dílen.

Quality and properties

 • Very low friction coefficiency
 • O-ring safe
 • Prevents the wear and clamping of chains
 • Transparent lubricant
 • Very stabile and adhesive
 • Oil with grease properties
 • Prolongs chain life
 • Dilatant
 • pH-neutral
 • Excellent mechanical and thermo stability
 • High pressure resistant
 • Saltwater proof
 • Resistant to effects of weather
 • Resistant to weak acids and lyres
 • Excellent adhesion
 • Dirt repellent
 • Directed jet spray
 • This product has a special cap containing a tube and a spray head which can be used to reach tricky places
 • TRG 300 compliant

Physical and chemical data

  • Basis: mineral oil
  • Colour: transparent yellow
  • Smell: characteristic
  • Relative density at 20°C: 0.844 g/ml
  • Yield: 2.0 g/sec.
  • Vapour pressure at 20°C: 3 - 4 bar
  • 4 Ball EP-test (AS TM D 2596): 3430 N
  • Temperature resistance: -50°C to +200°C
  • pH-value: neutral
  • Storage stability:
   10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
  • Size:
   aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Bring can to room temperature.
 • Operating temperature 5° to 30°C.
 • Shake for 2 minutes before use.
 • We recommend cleaning the chain with MoTip degreaser.
 • Spray chain spray evenly onto chain.
 • Has a foamy appearance in the beginning stages when the product can penetrate deep into the treated chain.
 • Works like oil, but has the properties of grease.
 • Optimum lubrication occurs once the solvent has evaporated (ca. 5 minutes).
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Kettenspray 400ml   400 ml   306390 

Příklady použití

Technické informace Sprej na řetězy
Technické informace Sprej na řetězy

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of April 4, 2011
This release replaces all eventually earlier issued versions.