Technické informace CAR´S Antikorozivní základ

Technické informace CAR´S Antikorozivní základ

Ideální základový lak pro použití jako plnič a ke zlepšení přilnavosti mezi povrchem a konečnou vrstvou.

Přelakovatelný akrylovými na vzduchu schnoucími, syntetickými a nitro kombinačními laky. Vhodný na kov, dřevo, keramiku, kámen, kartonový papír a další.

Ideální základový lak pro následovné lakování s DUPLI-COLOR Auto-Spray.
Šedá barva je vhodná pro všechny modré, zelené, zlaté a stříbrné vrchní nátěry.

Červená barva je vhodná pro všechny tmavě červené vrchní nátěry.

Bílá barva je vhodná pro všechny vysoce světlé a zářivé vrchní nátěry.

Před aplikací vrchního nátěru doporučujeme použít presto brusný papír na mork 600 Obj.č. 670435 nebo 135934.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi

 • Obzvláště vysoká plnící síla

 • Velmi dobrý průtok, hladký povrch

 • Rychleschnoucí

 • Chrání proti korozi

 • Podporuje nejlepší přilnavost vrchní vrstvy na spodní podklad.

 • Optimalizuje lesk vrchního nátěru

 • Poskytuje ekonomické nanášení vrchní vrstvy

 • Obzvláště uživatelsky přívětivý díky trvanlivé kvalitě, jednoduchému nanášení, broušení a přetírání

 • Pro vnitřní a venkovní aplikace

 • Speciální víčko zabraňuje neoprávněnému použití 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: nitro-kombi
 • Barva: šedá, červená, bílá
 • Stupeň lesku:
  matný, 5-10 jednotek lesku při úhlu měření 60° podle DIN 67530
 • Účinnost:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 m² na krycí vrstvu
  600 ml je dostačující přibližně pro 1.2 m² na krycí vrstvu
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Lze brousit: přibližně po 2-4 hodinách
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  Aerosol, maximální objem 400 ml a 600 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Příprava povrchu:

 • Odstraňte rez, zbruste a očistěte povrch určený k ošetření.
 • Naneste tmel, pokud je to nutné.
 • Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.

Nanášení základového laku:

 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
 • Vyrovnejte malé promáčkliny a pórovitost opakovaným stříkáním tenkých vrstev a broušením. 
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 • Po vyschnutí (přibližně 2-4 hodiny), zbruste za mokra brusným papírem (zrnitost 600), očistěte povrch a nechte zaschnout.
 • Poté naneste vrchní nátěr.
 • Lze přestříkat syntetickými nebo akrylovými laky.
 • Nepoužívejte na syntetické nátěry!
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Cars Rostsch. Haftg. grau 400   400 ml   385889 
 Cars Rostsch. Haftg. grau 600   600 ml   693847 
 Cars Rostsch. Haftg.weiss 400   400 ml   218194 
 Cars Rostsch. Haftgr. rot 400   400 ml   740220 
 Cars Rostsch. Haftgr. rot 600   600 ml   730221 

Příklady použití

Technické informace CAR´S Antikorozivní základ
Technické informace CAR´S Antikorozivní základ

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.