Technické informace Neon

Technické informace Neon

DUPLI-COLOR Neonový Sprej: fluorescentní barvy  pro profesionální dekorační účely: úprava výloh obchodů, konstrukce prodejních stánků, vybavení prodejen, venkovní dekorace, demo výstavy atd.

Vhodný pro: kov, dřevo, sklo, keramiku, polystyren, eternit, beton, kámen, papír, lepenka, tvrdé plasty, květiny atd.
Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní akrylový lak
 • Velmi dobré krytí
 • Vynikající přilnavost na mnoha površích
 • Také vhodný na polystyren
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace 
 • Odolný proti stírání 
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům 
 • Limitovaně odolný vůči světlu a UV záření. Intenzita svítivosti se postupně snižuje. Použitím bezbarvého laku můžete tento proces mírně oddálit. 
 • Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Akrylové kopolymery
 • Barva: různorodá 
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný: 5-10 jednotek lesku
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.3 - 0.4 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Další nátěr: přibližně po 1 - 2 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: opravné tužky 12 ml; aerosol s maximální hodnotou objemu 150 ml, případně 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

 • Odstraňte rez a špínu.
 • Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Naneste bílý základový lak, např. DUPLI-COLOR Primer bílý. (Nepoužívejte, pokud se jedná o polystyren!)
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti 12-15 cm.
 • Nepoužívejte na plochy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí! 
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Neon blau 150   150 ml   880612 
 Neon blau 400   400 ml   194856 
 Neon grün 150   150 ml   626159 
 Neon grün 400   400 ml   194825 
 Neon pink 150   150 ml   626173 
 Neon pink 400   400 ml   556944 
 Neon signalrot 150   150 ml   626166 
 Neon signalrot 400   400 ml   194832 
 Neon zitronengelb 150   150 ml   626142 
 Neon zitronengelb 400   400 ml   194818 

Příklady použití

Technické informace Neon
Technické informace Neon

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

20 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.