Technické informace Marble sprej

Technické informace Marble sprej

Dekorativní sprej s mramorovým efektem. DUPLI-COLOR Marble sprej je dostupný v různých barvách a je vhodný pro aplikaci v interiéru a exteriéru. 

Ideální pro zvláštní efekty na nejrůznorodějších površích - také polystyren - jako např. dřevo, kov, sklo, keramika, porcelán, papír, lepenka, kámen, plast.

Jelikož DUPLI-COLOR Marble sprej nepokrývá celý povrch, dosažený efekt v podstatě závisí na barvě povrchu.

Zvolte si barvu podkladu z našeho rozšířeného sortimentu, např. DUPLI-COLOR RAL Acrylic.
DUPLI-COLOR Marmor-Gold-Effekt

Kvalita a vlastnosti

 • Speciální, syntetická kvalita odolná vůči aerosolu
 • Žádný nepříjemný zápach
 • Bez krycího nátěru, ale síťová struktura povrchu: aplikace musí být na již vytvořený nátěr nebo barevný povrch.
 • Vynikající přilnavost
 • Velmi rychleschnoucí
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření po aplikaci bezbarvého laku. 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: plasty
 • Barva: různorodá
 • Zápach: rozpouštědlo 
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý, nezměřitelný díky struktuře povrchu
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  200 ml je dostačující přibližně pro 1 - 2 m²
  míra absorpce/spotřeba silně závisí na požadovaném efektu
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 5 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Další nátěr: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 200 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace


Příprava povrchu:

 • Vzhledem k tomu, že tento produkt byl vyvinut pouze pro efektní účely a ne k ochraně povrchu, měl by být povrch ošetřen vrchním nátěrem, nebo jiným odolným zakončením povrchu. 
 • Barva a stupeň lesku vytváří požadovaný efekt. 

Lakování efektním sprejem:

 • Povrch musí být čistý, suchý a zcela bez mastnoty. 
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 30 cm
 • Výsledek závisí na kreativitě uživatele a požadovaném efektu. Doporučujeme sprej nanášet krátkými tahy / malé dávky spreje.
 • K ochraně efektu, po zaschnutí, je možné mramorovou strukturu zafixovat  DUPLI-COLOR bezbarvým lakem, např. Deco Bezbarvý lak lesklý nebo matný, Zapon-Spray Cristal lesklý nebo matný, Deco Matný Bezbarvý lak.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Marble gold 200   200 ml   634789 
 Marble schwarz 200   200 ml   652783 
 Marble silver 200   200 ml   634796 
 Marble weiß 200   200 ml   652776 

Příklady použití

Technické informace Marble sprej
Technické informace Marble sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

21 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.