Technické informace Efekt zmrzlého skla

Technické informace Efekt zmrzlého skla

DUPLI-COLOR efekt zmrzlého skla dodává průhledným předmětům ledový, resp. "mléčný" vzhled. Použít jej lze na sklo, okna, vázy, zrcadla, plasty.

S tímto sprejem dosáhnete nejlepšího efektu na průhledných površích. Specifickým rysem je, že předmět zůstane průhledný. Zdali je povrch pokryt celkově nebo jen částečně  - jednotlivé zbarvení se může měnit podle počtu aplikovaných vrstev.

Speciálních atraktivních motivů dosáhnete použitím šablon nebo maskovací pásky.

Plastové předměty musí být ošetřeny základovým lakem DUPLI-COLOR Plastic Primer.

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní, bílo-transparentní akrylový lak 
 • Rychleschnoucí
 • Velmi efektivní
 • Transparentní (průsvitný)
 • Matný
 • Po zaschnutí (24 hours) žáruvzdorný až do 90°C
 • Nátěr je necitlivý vůči vodě a čistícím prostředkům na okna.
 • Nátěr může být odstraněn jednoduše alkoholem nebo rozpouštědlem  
 • Nátěr je možné odstranit z rovných povrchů plastovou škrabkou

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ: akrylátové kopolymery 
 • Barva: bílá-matná-transparentní
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný, nezměřitelný díky strukturovanému povrchu
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 1.0 - 2.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 5 minutách
  Nelepivý: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 90°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava:

 • Povrch musí být čistý, zcela bez mastnoty a suchý. 
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat. 

Lakování:

 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut, sprej otestujte.
 • Optimální vzdálenosti je přibližně 25 cm.
 • Naneste několik tenkých vrstev.
 • Nepoužívejte na plochy, které jsou natřeny syntetickou barvou!
 • Pro zlepšení odolnosti proti poškrábání, je možné nanést vrstvu DUPLI-COLOR Zapon Spreje. Prosím, vezměte na vědomí, že se tímto stane nátěr více průsvitnějším. 
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Milchglas-Effekt 150 ml   150 ml   263231 

Příklady použití

Technické informace Efekt zmrzlého skla
Technické informace Efekt zmrzlého skla

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.