Technické informace Fixativ

Technické informace Fixativ

Vysoce transparetní, polomatný lak slouží jako ochranný film pro grafickou a uměleckou práci s voskovými tužkami, křídou, červenou křídou, dřevěným uhlím, tužkami a pastelkami, vodními barvami a tempery.

Tento sprej chrání prostou kresbu stejně tak jako umělecké dílo od vlhkosti, zašpinění a vybělení.Kvalita a vlastnosti

 • Vysoce kvalitní nitro-kombi ochranný lak
 • Zanechává saténově-lesklý ochranný film  
 • Vynikající přilnavost
 • Dobrý průtok, hladký povrch 
 • Rychleschnoucí
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření 
 • Odolný proti stírání 
 • Po zaschnutí odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu 
 • Pro interiérové a exteriérové aplikace 

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: Nitro-kombi
 • Barva: transparentní
 • Zápach: rozpouštědlo 
 • Účinnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.4 - 0.8 m²
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.0 - 2.0 m²
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
  Vytvrzený: přibližně za 24 hodin 
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru. 
 • Teplotní odolnost: až do 80°C
 • Stabilita při skladování:
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost: aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace 

 • Předmět, který si přejete ošetřit musí být suchý, bez prachu a mastnoty. 
 • Zakryjte plochy, které si nepřejete lakovat. 
 • Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě. 
 • Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech.
 • Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Fixativ 150   150 ml   319815 
 Fixativ 400   400 ml   319822 

Příklady použití

Technické informace Fixativ
Technické informace Fixativ

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 září 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.