Technické informace SPRAYPLAST aplikace pro pistoli

Technické informace SPRAYPLAST aplikace pro pistoli

Změňte rychle vzhled povrchu se SPRAYPLAST snímatelným lakem. Můžete si individuálně navrhnout vzhled např. Vašich ráfku nebo dalších předmětů a částí Vašeho vozidla. Pokud se Vám už barva nelíbí, jednoduše sloupněte vrstvu, která byla nastříkaná dříve.  

SPRAYPLAST je vhodný nejen na úpravu Vašich ráfků, ale lze jej také použít na čistý kov, všechny 2K nátěry, natíratelné tvrdé plasty a sklo. Dokonce i nátěr částí vozidla je možný, pokud aplikujete dostatečně silnou vrstvu. 

SPRAYPLAST není vhodný na nástřik reflektorů, zadních světel nebo jiných povrchů z polykarbonátu. 

Doporučujeme nanést alespoň 5 vrstev.

 

Kvalita a vlastnosti

 • Vysoká kvalita 
 • Rychleschnoucí
 • Ochranný nátěr proti odlétajícím kamínkům, škrábancům, nečistotám, vlhkosti
 • Odolný zředěným kyselinám, tukům a oleji
 • Velmi dobré krycí vlastnosti
 • Vynikající přilnavost na mnoha materiálech, jako jsou kovy,plasty (PP, PE, PVC), sklo
 • Nepoužívejte na porézní povrchy, např. dřevo, beton, kámen
 • Dobrý průtok, hladký povrch
 • Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
 • Nepoužívejte na 1K laky, ale pouze na holé kovy, 2K nátěry a originální laky na vozidlech
 • Velmi dobrá odolnost vůči běžným čistícím prostředkům (např. SPRAYPLAST čistič)
 • Krátkodobá odolnost při použití mycí auto linky
 • Nevodivý, ale není elektricky izolovaný!
 • Použitelný pouze s produkty SPRAYPLAST.
 • Vhodný pro všechny hladké, neabsorbující povrchy, např. kov, hliník, lakované tvrdé plasty, které nejsou citlivé na rozpouštědla

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: polymery podobné gumě
 • Barva: černý matný, černý saténový, bílý saténový, Bezbarvý lak lesklý
 • Zápach: rozpouštědlo
 • Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný:  < 10 jednotek lesku
  saténový:  >70 jednotek lesku
  Bezbarvý lak lesklý: >80 jednotek lesku
  Pro vysoký lesk doporučujeme nanést vrstvu bezbarvého laku (4 nátěry  SPRAYPLAST barevný odstín  + 1 nátěr bezbarvého laku
 • Účinnost, pokud je barva zředěná v poměru 1:1 ředidlem určené pro stříkací pistole:
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  3 L jsou dostačující přibližně pro 2.3 - 2.5 m² (5 aplikovaných vrstev)
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek/sloupnutelný: přibližně po 2 hodinách
  Vytvrzený: přibližně po 6-8 hodinách
 • Teplotní odolnost: přibližně 100°C
 • Stabilita při skladování:
  5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%), skladování v uzavřeném a originálním balení, nad bodem mrazu.
 • Velikost: plechovka, objem 3 litry

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Příprava:

 • Povrch, který budete natírat, musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty, hladký a odolný vůči rozpouštědlům.
 • Nepoužívejte na porézní a drsné povrchy. Z hladkých povrchů můžete film po nanesení jednoduše sloupnout.
 • Doporučujeme papírem důkladně zakrýt disky kol, případně místa, která si nepřejete lakovat.
 • Před nanesením musí být povrch očištěn od tuku, oleje a silikonu běžným, ne příliš silným, čistícím prostředkem (např. presto čistič kol). Před nanesením laku SPRAYPLAST naneste na očištění povrchu důkladně čistič SPRAYPLAST.

Aplikace stříkací pistolí:

 • V závislosti na vnějších teplotách a účelu použití byste měli použít různá rozpouštědla:
  Krátké rozpouštědlo: pro nátěry při 10-25°C nebo pro menší plochy, jako sou ráfky, zrcadla a části nátěrů.
  Dlouhé rozpouštědlo: pro nátěry při více než 25°C nebo pro větší plochy a celá vozidla.
 • Před použitím nádobu vždy pečlivě promíchejte!
 • Před použitím zřeďte lak ředidlem SPRAYPLAST v poměru 2 : 1.
 • Připravte si maximální množství 1.5 L připraveného namíchaného laku. Namíchaný nátěr spotřebujte během 20 - 30 minut.
 • Doporučujeme použít trysky 1.3 mm. Tlak: 2,5 bary.
 • Otestujte nátěr na nenápadném místě. Ujistíte se tak, že plechovka obsahuje požadovaný odstín, a že je povrch s barvou kompatibilní.
 • Naneste křížové vrstvy ze vzdálenosti 25 cm.
 • První vrstvu naneste velmi tenkou. Poté naneste alespoň 4  další vrstvy laku SPRAYPLAST.
 • Před nanesením další vrstvy je důležité nechat každou vrstvu zaschnout přibližně 10 minut. Tímto způsobem můžete nanášet vrstvu za vrstvou.
 • Pokud si přejete vysoce lesklý povrch, doporučujeme nanést 1 vrstvu Bezbarvého lesklého laku SPRAYPLAST.
 • Po aplikaci důkladně očistěte stříkací pistoli a další nářadí ředidlem SPRAYPLAST.
 • Zvažte doporučení výrobce stříkací pistole.
 • Nátěr je vytvrzený po 6 - 8 hodinách od nanesení poslední vrstvy. 


Rady pro aplikaci na disky kol:

 • Doporučujeme před lakováním demontovat kola. Dodržujte pokyny výrobce vozidla.
 • Důkladně zakryjte kola a vnitřní povrch ráfků papírem. K přidržení papíru můžete použít běžnou maskovací pásku.
 • Krycí papír a pásku odstraňte ihned po nanesení poslední vrstvy.
 • Aby nedošlo k popraskání laku, měl by být nátěr v kritických místech (např. úhly a hrany) dostatečně tlustý. V každém případě můžete praskliny a poškozený lak jednoduše opravit nanesením nové vrstvy laku SPRAYPLAST. 


Po aplikaci:

 • Lak SPRAYPLAST je vytvrzený po 6 - 8 hodinách od nanesení poslední vrstvy.
 • Nátěr velmi dobře odolává běžným čistícím prostředkům (např. Čistič disků kol).
 • Také je možné disky umývat v myčce aut.
 • V případě čištění párou dodržujte vzdálenost nejméně 25 cm.
 

Order information

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 SPRAYPLAST Gloss finish 3000   3 L   435751 
 SPRAYPLAST schwarz matt 3000   3 L   399541 
 SPRAYPLAST schwarz sdgl. 3000   3 L   399558 
 SPRAYPLAST weiss sdgl. 3000   3 L   399565 

Příklady použití

Technické informace SPRAYPLAST aplikace pro pistoli
Technické informace SPRAYPLAST aplikace pro pistoli

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

20 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.