Technické informace Značkovací sprej

Technické informace Značkovací sprej

MoTip Značkovací sprej nabízí výborné krytí a intenzivní jas pro dlouhotrvající a odolné značení na parkovištích, ve skladových prostorách a na trasách pro vysokozdvižné vozíky. 

Pro použití na kámen, beton, asfalt a kov. 360° ventil umožňuje perfektní všestranné značení v každém směru. 

Je dostupný v bílé, žluté, červené a šedé barvě.

Použijte značkovací vozík pro přesné značení čar.


Kvalita a vlastnosti

  • Vynikající krytí 
  • Rychleschnoucí
  • Odolný proti poškrábání
  • Odolný vůči benzinu, chemikáliím a povětrnostním vlivům

Fyzikální a chemické vlastnosti

 • Základ pojiva: akrylová pryskyřice
 • Barva: bílá, žlutá, červená, šedá
 • Výtěžnost:
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  600 ml je dostačující přibližně pro 60 m
 • Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):
  Vytvrzený: po 16 hodinách
 • Stabilita při skladování:
  10 lez za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
 • Velikost:
  aerosol, maximální objem 600 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

 • Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
 • Provozní teplota 15 až 25°C.
 • Před použitím nádobu protřepejte po dobu 2 minut.
 • Otestujte sprej na nenápadném místě.
 • Naneste požadovanou šířku postřiku.
 • Pro optimální výsledky doporučujeme rychlost 1 metr za 4 - 5 sekund.
 • Po použití držte ve vzpřímené poloze a několikasekundovým stlačením vyčistěte trysku.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Bodenmarkierung gelb 600   600 ml   000223 
 Bodenmarkierung rot 600   600 ml   000221 
 Bodenmarkierung weiß 600   600 ml   000222 

Příklady použití

Technické informace Značkovací sprej
Technické informace Značkovací sprej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

20 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.