Technické informace Pěna na pneu

Technické informace Pěna na pneu

To je vysoce kvalitní sprej pro revitalizaci pneumatik s obsahem silikonu, stejně vhodný i jako ochrana pneumatiky před povětrnostními vlivy.

Quality and properties

 • Long-lasting silk shine and suppleness
 • Protects from bleaching and embrittling
 • Contains silicone
 • Makes tyres look like new
 • Tyres pollute less
 • Self-acting foam removes residues of dirt
 • Does not attack rims, wheel covers and lacquer
 • Targeted spray jet
 • Consider TRG 300

Physical and chemical data

 • Basis: water and polydimethylsiloxane
 • Colour: white
 • Smell: characteristic
 • Relative density at 20°C: 0.999 g/ml
 • Vapour pressure at 20°C: 3 - 4 bar
 • Appearance: foam
 • pH-value: 9 - 10
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Bring can to room temperature.
 • Operating temperature 15 to 25°C.
 • The surface should be clean and dry.
 • Shake can before use.
 • Avoid contact with brake parts.
 • Apply in thin, even coats to the tyre wall.
 • Also applicable immediately after the car wash on wet tires.
 • Not suitable for two-wheel vehicles.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Reifenglanz- Schaum 500ml   500 ml   157189 

Příklady použití

Technické informace Pěna na pneu
Technické informace Pěna na pneu

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of: March 12, 2014
This release replaces all eventually earlier issued versions.