Technické informace řezný a vrtací olej

Technické informace řezný a vrtací olej

Řezný olej zabraňuje přehřátí kovů při řezání a vrtání. Použité mazivo chrání a maže nástroje a snižuje tím tak jejich opotřebení. presto řezný olej neobsahuje silikon a je nekorozivní.

Aplikace:Řezání, pilování, soustružení, frézování, vrtání

Quality and properties

 • Protects and lubricates the tool
 • Reduces wear of the tool
 • Non corrosive
 • Silicone-free

Physical and chemical data

 • Basis: Mineral Oil
 • Colour: Transparent light brown
 • Smell: Characteristic
 • Relative density at 20°C: 0.85 g/ml
 • Yield: 1.77 g/sec.
 • Vapour pressure at 20°C: 3 - 4 bar
 • VOC-content: Approximately 50% w/w
 • Storage stability:
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
 • Size:
  aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu:Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci. 

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:  

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 • Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
 • Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. 

Application:

 • Bring can to room temperature.
 • Operating temperature 5° to 30°C.
 • Shake can for 2 minutes before use.
 • Before processing, spray the tool and the material generously.
 • The tool and the material must remain moist during the activities.
 

Order informations

 Barva   Výrobek   Balík   Číslo výrobku 
 Bohr u. Schneidöl 400   400 ml   401114 

Příklady použití

Technické informace řezný a vrtací olej
Technické informace řezný a vrtací olej

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of May 4, 2015
This release replaces all eventually earlier issued versions.