Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

                                      

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".                                               


Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u  MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.
Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba:

  • Podloga mora biti čista i suha te bez prisutnih masnoća i hrđe.
  • Snažno tresite limenku otprilike 2 minute.
  • Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
  • Nanesite nekoliko pokrovnih slojeva.
  • Nanesite sprej sa udaljenosti od otprilike 25 cm.
  • Može se premazivati sam sa sobom. Moguće je i nanošenje gornjeg sloja.

 

 

Informacije o narudžbi

 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 2K Linemarker blau 500   500 ml   387067 
 2K Linemarker gelb 500   500 ml   387081 
 2K Linemarker rot 500   500 ml   387050 
 2K Linemarker weiß 500   500 ml   387043 
 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 2K Super Klarlack hgl F/I 160   200 ml   04209 
 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 2K Super Klarlack hgl. D 160   200 ml   369469 
 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 2K Super Klarlack hgl. D 160   200 ml   369469 
 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 2K Super Klarlack hgl. I 160   200 ml   365201 
 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 3-D-EFFEKT SPRAY glitter 150   150 ml   665578 
 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 3D EFFECT 150   150 ml   888946