2K Kit sa staklenim vlaknima

2K Kit sa staklenim vlaknima

ColorMatic 2K kit sa staklenim vlaknima za ponovno završno premazivanje većih oštećenja. Lijepi se na metal, drvo, beton i plastiku. 

 

Uputstva uporabe Opće napomene

Primjeri za uporabu

2K Kit sa staklenim vlaknima
2K Kit sa staklenim vlaknima