1K high-build punilo

1K high-build punilo

ColorMatic 1K High-build punilo je jednokomponentno akrilno punilo sa najboljim kapacitetom punjenja i pokrivanja. Velika debljina sloja postiže se u jednom premazu. Dobro se povezuje sa čelikom, aluminijem, poliesterskim punilima i brojnim plastikama.

Uporaba:
Idealan za manje popravke i završne radove.

 

 

Primjeri za uporabu

1K high-build punilo
1K high-build punilo