Tehničke informacije 2K super prozirnog premaza

Tehničke informacije 2K super prozirnog premaza

DUPLI-COLOR 2K super proziran sloj je posebno otporan, teško sušivi, akrilni proziran lak. Dostupan je u kvaliteti visokog sjaja. Nudi optimalnu zaštitu za boju visoke vrijednosti.

Primjenjiv je na površinama poput drva, bojanih plastika, metala, čelika, nehrđajućeg čelika, aluminija, bakra ili kroma.

 

 

Kvaliteta i svojstva

 • Visokorazredan, proziran, dvokomponentni lak
 • Epoksi kvaliteta
 • Ne sadrži izocijanate
 • Otporan na otapala, gorivo i kemikalije
 • Povećana UV zaštita
 • Vrlo tvrda i čvrsta površina
 • Brzo sušivi
 • Iznimno učinkovit
 • Visok sjaj

Fizikalna i kemijska svojstva

 • Baza veziva: 1: komponenta laka, epoksidna smola; 2: komponenta utvrđivača: amin
 • Boja: prozirna
 • Miris: otapalo
 • Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
  sjaj: 85-95 jedinica sjaja
 • Učinkovitost:
  Ovisno o gustoći i boji podloge: 
  160 ml dovoljno je za otprilike 0.3 - 0.4 m²
 • Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
  suha prašina: nakon otprilike 30 minuta
  suho na dodir: nakon otprilike 2 sata
  može se polirati: nakon otprilike 24 sata
  potpuno suho: nakon otprilike 24 sata
  Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
 • Temperaturna otpornost: do 100°C
 • Stabilnost skladištenja:
  24 mjeseca ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%). Vrijeme trajanja nakon aktivacije utvrđivača: 24 sata (pri 20°C)
 • Odlaganje: samo prazne limenke stavite u kante za reciklažu. Limenke sa ostatkom boje odnesite u odlagališta za poseban otpad.
 • Veličina: limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 160 mL.

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

                                      

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".                                               


Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u  MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.
Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

 • Temeljni premazi moraju biti u potpunosti suhi. Molimo proučite upute proizvođača boje.

Miješanje prozirnog laka s utvrđivačem:

 • Utvrđivač je integriran unutar limenke spreja u posebnom spremniku.
 • Kako bi pomiješali utvrđivač sa komponentom A, okrenite limenku prema dolje na ravnoj površini.
 • Uklonite zaštitni poklopac sa dna limenke.
 • Izvadite prsten i montirajte ga kroz otvor vijka.
 • Povucite vijak na dnu limenke uz pomoć metalnog prstena koliko god ide.
 • Zakretom od 360° spremnik će se u potpunosti otvoriti i utvrđivač će biti raspušten.

Uporaba:

 • Važno: snažno tresite limenku 3 minute nakon što čujete buku kuglica u limenci. To jamči optimalno miješanje s utvrđivačem.
 • Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
 • Nanesite 2-3 sloja prozirnog laka. Ostavite da se suši otprilike 2 minute nakon svakog sloja.
 • Vrijeme trajanja: nakon aktiviranja utvrđivača, prozirni lak mora se iskoristiti unutar 24 sata (pri 20C). To vrijeme ovisi o okolnoj temperaturi. Viša temperatura skraćuje vrijeme trajanja, a niža ga produžuje.
 • Ne nanosite preko sintetičkih boja!

 

 

 

Informacije o narudžbi

 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 2K Super Klarlack hgl. D 160   200 ml   369469 

Primjeri za uporabu

Tehničke informacije 2K super prozirnog premaza
Tehničke informacije 2K super prozirnog premaza

Od 9. listopada, 2013.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.