Tehničke informacije galvinol adhezijskog temeljnog premaza

Tehničke informacije galvinol adhezijskog temeljnog premaza

DUPLI-COLOR Galvinol poseban je temeljni premaz koji poboljšava prijanjanje na vrlo glatkim površinama bez pora, poput cinka, aluminija, galvaniziranog čelika, inoxa, bakra, stakla, porculana..

Ostaje ljepljiv na površini te se stvara savršen adhezijski promotor za naknadno bojanje sa DUPLI-COLOR Alkyton zaštitom od hrđe.

Kvaliteta i svojstva

 • Otapalo koje sadrži poseban temeljni premaz
 • Za uporabu sa kistom
 • Stvara ljepljivu površinu kao promotor prijanjanja

Fizikalna i kemijska svojstva

 • Baza veziva: akrilna na bazi otapala
 • Boja: plavkasto prozirna
 • Miris: otapalo
 • Učinkovitost:
  Teorijska: 35 m²/l
  Praktična: pokrivanje ovisi o brojnim faktorima poput poroznosti i strukturi površine i materijala
 • Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
  suho na dodir: ostaje ljepljivo
  premazivo: nakon minimalno 30 minuta, ali najbolje nakon minimalno 24 sata
 • Gustoća:0,87 kg/ltr.
 • Sadržaj suhe tvari: 7 % volumena
 • Viskoznost:
  16-24 sec. pri 20°X
 • Temperaturna otpornost: do 100°C
 • VOC- sadržaj: 741 g/ l max., kategorija A/h
  EU vrijednosti: 750 g/ l (2007)/ 750 g/ l (2010)
 • Stabilnost skladištenja:
  5 godina od datuma proizvodnje kod neotvorenih limenki ukoliko se skladište u suhim, dobro ventiliranim prostorima, ne na izravnom suncu, pri temperaturama između 5° i 35°C.
 • Odlaganje: stavite prazne limenke u reciklažne kontejnere. Limenke s ostatkom boje odnesite u posebna reciklažna odlagališta.
 • Sadržaj: maksimalnog nominalnog volumena 250 ili 750 ml.

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

                                      

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".                                               


Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u  MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Priprema:

 • Uklonite ulje, masnoću i ostale kontaminacije na površini alkanim pritiskom ili visokim parnim tlakom čisteći u kombinaciji sa prikladnim deterdžentima.
 • U potpunosti uklonite stare premaze. Po potrebi koristite žičanu četku, pijesak ili pješčani papir.
 • Površina mora biti čista i suha tijekom uporabe.

Lakiranje:

 • Kako bi osigurali homogenost, lak mora biti temeljito promiješan prije uporabe.
 • DUPLI-COLOR Galvinol adhezijski temeljni premaz namijenjenje za uporabu četkom.
 • Korištenje pištolja za nanošenje spreja se ne preporuča.
 • Koristite prirodna vlakna dugačkih niti.
 • Nanesite temeljni premaz u tankim, jednolikim slojevima.
 • Nanosite u dobro ventiliranim prostorima.
 • Tijekom uporabe, temperature supstrata i adhezijskog temeljnog premaza trebaju biti iznad 5°C i ispod 35°C.
 • Nanesite gornji sloj najranije nakon 30 minuta, ali unutar 24 sata. Što dulje čekate, veća je mogućnost prijanjanja čestica prašine i prljavštine na ljepljivu površinu.

Čišćenje: koristite bijeli špirit

Uvjeti uporabe:

 • Temperatura zraka, supstrata i materijala za premazivanje: između 5° and 35 °C
 • Relativna vlažnost zraka: ispod 85%
 • Temperatura supstrata: najmanje 3°C iznad temperature kondenzacije.
 

Informacije o narudžbi

 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 DC Galvinol Special Haftpr 250   250 ml   334337 
 DC Galvinol Special Haftpr 750   750 ml   334344 

Primjeri za uporabu

Tehničke informacije galvinol adhezijskog temeljnog premaza
Tehničke informacije galvinol adhezijskog temeljnog premaza

Od 29. veljače, 2012.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.