Temeljni premaz

Temeljni premaz

MoTip temeljni premaz idealan je temeljni premaz za korištenje poput punila i adhezijskog promotora između površine i završnog sloja. Može se koristiti sa akrilnim, sintetičkim i nitro-kombiniranim lakovima koji se suše na zraku. Za metal, drvo, aluminij, staklo, kamen i brojne plastike.

Idealan temeljni premaz za naknadno premazivanje sa MoTip Kompaktom.

Siva boja za sve plave, zelene, zlatne i srebrne gornje slojeve.
Crvena boja za sve tamno crvene gornje slojeve.
Bijela boja za sve vrlo svijetle gornje slojeve.
Žuta boja za sve žute gornje slojeve.

Temeljni premaz drži se čak i na galvaniziranim površinama ili na površinama sa starim lakom ako su prije bile pažljivo očišćene sa MoTip odmaščivaćem.

Prije nanošenja gornjeg sloja, preporučamo mokro brušenje sa presto brusnim papirom za mokro brušenje zrna 400.

Primjeri za uporabu

Temeljni premaz
Temeljni premaz