Odstranjivač naljepnica

Odstranjivač naljepnica

Čistač za otklanjanje ostataka ljepila i smole sa dijelova obrađenog ili neobrađenog metala, drveta, kamena i raznih vrsta plastike. Odstranjivač naljepnica ima dobra otapajuća svojstva i ne ostavlja tragove. MoTip odstranjivač naljepnica polako isparava i nije korozivan. 

 

 

Primjeri za uporabu

Odstranjivač naljepnica
Odstranjivač naljepnica