Odstranjivač boje

Odstranjivač boje

Iznimno učinkovit alat za uklanjanje starih slojeva laka na površinama od kamena, betona, asfalta, metala i drveta. MoTip odstranjivač boje ima strukturu gela te je prilagođen korisniku.