BOB brtvljenje hrđe

BOB brtvljenje hrđe

Presto BOB za brtvljenje hrđe je proizvod za laku pripremu zahrđalih površina na bazi vlažnog stvrdnjavanja poliuretana. Brzo se stvrdnjava i odvaja, koristi se lako i sigurno na svim zahrđalim površinama.

To je optimalan temelj za naknadno temeljno premazivanje sa BOB temeljnim premazom za zaštitu od hrđe.

 

Uputstva uporabe Opće napomene