Tekući metal

Tekući metal

Presto tekući metal je dvokomponentni sustav za popravke i ljepljenje bez otapala na bazi epoksi smole. Proizvod puni, lijepi te utvrđuje različite materijale poput željeza i NF metala.

Za punjenje: koristite kao punilo, prikladno za sve metale, gipsane dijelove, drvo, cementni azbest, keramiku i beton. Gdje je moguće, proširite pukotine do 2/3 debljine zida u V-obliku te ih zatim popunite podesivim čelikom. Proširite krive bušotine ili tanke rupe do dvostrukog promjera te ih potom popunite podesivim čelikom. 

Za ljepljenje: tekući metal čvrsto veže identične i različite materijale , čak i one koji se inače ne povezuju ili se teško vežu (poput čelika, aluminija, olova, drveta, željeza i cementnog azbesta).

Za utvrđivanje: za oštećene ili otpusne cijevi, u kombinaciji sa prikladnim materijalima za pokrivanje štete. Jednostavno primjenite podesivi čelik na materijal i odnosite se prema njemu kao prema zavoju. Tvrde slojeve debljine veće od 5 mm uklonite kao metale: bušenjem, mljevenjem, punjenjem, okretanjem..

Koristi se za brojne primjene u privatnim sektorima, industriji, metalnoj i drvnoj izgradnji, brodogradnji, garažama i bravarskim trgovinama.

 

Tehnički list Dostupne boje/Šifre artikata Uputstva uporabe Opće napomene

Primjeri za uporabu

Tekući metal
Tekući metal