TEHNIČKI LIST Glass Fibre Material

TEHNIČKI LIST Glass Fibre Material

Presto materijal sa staklenim vlaknima dostupan je kao mreža, vuna ili tkanina u različitim veličinama.

Mreža: savršena za modeliranje i popravljanje oblikovanih, velikih dijelova; fleksibilna i vrlo stabilna.

Vuna: savršena za manje popravke (manja oštećenja od hrđe, pukotine i rupe) i površinske premaze. Zbog svoje sitne i fine teksture površine, idealna je za popravke vanjskih dijelova.

Tkanina: savršena za velike radove kao i za dijelove izložene vibracijama. Stabilan i gust materijal od staklenih vlakana.

Svi proizvodi koriste se za laminiranje sa presto poliesterskom smolom.

Dostupne boje/Šifre artikata Uputstva uporabe Opće napomene

KVALITETA I SVOJSTVA

Mreža od staklenih vlakana:

 • Posebno fleksibilna
 • Idealno za izradu modela i za izgradnju kalupa
 • Vrlo stabilna
 • Optimalna prianjajuća svojstva
 • Za sve radove oblikovanja na karoserijama, motorima, prikolicama, brodovima i ostalo
 • Gustoća: 0,28 - 0,30 mm
 • Iskoristivost u g/m²: 300g/m² + 2% tolerancije

Vuna od staklenih vlakana:

 • Fino strukturirana površina
 • Optimalna prianjajuća svojstva
 • Za sve površinske radove na karoserijama, motorima, prikolicama, brodovima i ostalo
 • Gustoćay: 0,14 - 0,15 mm
 • Iskoristivost u g/m²: 30g/m² + 2% tolerancije

Tkanina od staklenih vlakana:

 • Izuzetno stabilna i gusta 
 • Idealna za velike radove i za dijelove pod velikim vibracijama
 • Optimalna prianjajuća svojstva
 • Za sve radove oblikovanja na karoserijama, motorima, prikolicama, brodovima i ostalo
 • Gustoća: 0,28 - 0,30 mm
 • Iskoristivost u g/m²: 225g/m² + 2% tolerance

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

                                      

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".                                               


Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u  MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Primjena

 • Objekt koji želite popraviti mora biti očišćen od hrđe, čist, bez masnoće i pobrušen
 • Lagano pobrusite površinu
 • Odrežite željenu količinu materijala sa staklenim vlaknima zavisno o oštećenoj površini, u obzir uzmite preklapanja.
 • Pomiješajte poliestersku smolu sa učvršćivačem (prema omjeru na etiketi) 
 • Stavite materijal od staklenih vlakana i preko njega uz pomoć kista nanesite ravnomjeran sloj smole bez zračnih mjehurića.
 • Ako želite bojati površinu, preporučamo korištenje (nakon sušenja od približno 20-30minuta) sa presto plastic Body Filler ili presto flex Fine Filler. 
 

Bestellangaben

 Color   Product   Bundle   Art.No. 
 presto Glasfasermatte 0,5 qm   Stück   600788 
 presto Glasfasermatte 1qm   Stück   600795 
 presto Glasfaservlies 0,5 qm   Stück   600702 
 presto Glasfaservlies 1qm   Stück   600719 
 presto Glasgewebeband 0,5 qm   Stück   600740 
 presto Glasgewebeband 1qm   Stück   600764 
pregled ispisa/slijedeći proizvodi

Primjeri za uporabu

TEHNIČKI LIST Glass Fibre Material
TEHNIČKI LIST Glass Fibre Material

Od 1.svibnja, 2014.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.