Odstranjivač katrana i smole

Odstranjivač katrana i smole

Presto odstranjivač katrana i smole pouzdano i nježno odstranjuje katran, bitumen, ulje, masnoće i vosak sa laka i kroma. 

 

Primjeri za uporabu

Odstranjivač katrana i smole
Odstranjivač katrana i smole