Punilo

Punilo

Poseban temeljni premaz za željezo i čelični lim (auto dijelovi). DUPLI-COLOR punilo je savršen temeljni premaz za manje i veće popravke sa DUPLI-COLOR auto sprejem.

Sa DUPLI-COLOR Punilom možete temeljno premazati i detaljno popuniti male udubine, ogrebotine i slična oštećenja boje u jednom koraku.

Mrlje od hrđe prvo trebaju biti obrađene sa presto pretvaračem hrđe art.no. 603079.

Za brušenje poslije sušenja preporučamo presto papir za mokro brušenje grain 240 art.no. 670343 ili 135932 i grain 600 art.no. 670435 ili 135934.

Examples for use

Punilo
Punilo