Tehničke informacije odvijač spreja

Tehničke informacije odvijač spreja

Učinkovit alat za opuštanje zahrđalih dijelova. Odvijač sprej ima dobra penetrirajuća svojstva i sadrži grafit i MoS2. Odbija vlagu i štiti od hrđanja. MoTip odvijač sprej ima moćan raspršivač spreja i može se koristiti u raznim pozicijama. 

Za uporabu na:
šarkama, kućištima, vijčanim vezama, bravama, vijcima, alatima, lancima...


Kvaliteta i svojstva

  • Dobra svojstva prodiranja
  • Sadrži grafit i MoS2
  • Odbija vlagu
  • Štiti od korozije
  • Snažan raspršivač spreja
  • 360° ventil

Fizikalna i kemijska svojstva

 • Baza: mineralna ulja, grabit i molibdensulfid
 • VOC- sadržaj: otprilike 70 % w/w
 • Boja: grafit/ crna
 • Miris: karakterističan
 • Relativna gustoća pri 20°C: 0.86 g/ml
 • Prinos: 2.33 g/sec.
 • Pritisak pare pri 20°C: 3 - 4 bar
 • Stabilnost skladištenja: 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
 • Veličina: limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 500 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

                                      

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".                                               


Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u  MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uporaba:

 • Ostavite limenku na sobnoj temperaturi.
 • Radna temperatura treba biti između 5° i 30°C.
 • Uklonite pahuljice hrđe žičanom četkom.
 • Protresite limenku 2 minute prije uporabe.
 • Nanesite na dijelove i ostavite da djeluje. 
 • U većini slučajeva počinje djelovati unutar 5-15 minuta, ovisno o sposobnosti proizvoda da penetrira. Prljavština i hrđa mogu se ukloniti nakon 5 minuta. 
 

Informacije o narudžbi

Proizvodi: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_hr.tmpl has not been found.

Primjeri za uporabu

Tehničke informacije odvijač spreja
Tehničke informacije odvijač spreja

Od 1. listopada, 2014.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.