TEHNIČKI LIST ZA ODSTRANJIVAČ BRTVILA

KVALITETA I SVOJSTVA

 • Lak za upotrebi
 • Visoka svojstva otapanja
 • Optimalan učinak s obzirom na visoku viskoznost
 • Nije provodljiv
 • Lagana gel struktura
 • Nije korozivan
 • Direktna mlaznica

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

 • Baza: Dimethoxymethan
 • VOC-sadržaj: približno 95% w/w
 • Boja: prozirna
 • Miris: Eter
 • Relativna gustoća na 20°C: 0,75 g/ml
 • Prinos: 1,0 - 1,5 g/sec.
 • Pritisak pare na 20°C: 2 - 3 bar
 • pH-vrijednost: neutral
 • Stabilnost skladištenja:
  10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka max. 60%)
 • Pakiranje:
  aerosol limenka, maksimalni nominalni volumen 500 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: MOTIP DUPLI proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

                                      

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".                                               


Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u  MOTIP DUPLI u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 19999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Primjena:

 • Ugrijati limenku na sobnu temperaturu.
 • Radna temperatura 5° do 30°C.
 • Prije upotrebe protresti limenku 2 minute.
 • Prekriti plastične i plastične dijelove.
 • Nanesite sprej na ostatke sa udaljenosti od 25-30 cm i ostavite da djeluje
 • Pažljivo ukloniti sve ostatke sa lopaticom
 • Ponoviti postupak na tvrdokornoj prljavštini i ostacima.
 

INFORMACIJE O NARUDŽBI

Proizvodi: The subpart part marker ###ITEM_LIST_EMPTY### or the template file EXT:snet_tmpl_motip/Resources/Private/Templates/Extensions/tt_products/products_template_hr.tmpl has not been found.

Od 2.studenog 2011.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.