Mail address:
MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Str. 6
D-74855 Haßmersheim
 
Phone: +49 (0) 62 66 - 75-0
Fax: +49 (0) 62 66 - 75 357
 
E-mail: info(at)de.motipdupli.com
Homepage: www.motipdupli.de
Managing Directors:  Jürg Vogelsang, Thomas Schäfer
VAT ID no.: DE 144028266
Registration offfice: Mannheim HRB 440509


Odpowiedzialność:

MOTIP DUPLI przygotował zawartość tych stron z należytą starannością i uwagą, ale nie przyjmuje żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność lub aktualność.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł w wyroku z dnia 12 września 1999 r. 312 O 85/99 „Odpowiedzialność za linki”, że udostępnienie linków może pociągać za sobą wspólną odpowiedzialność za treść linkowanych stron. Trybunał stwierdził, że można temu zapobiec tylko wtedy, gdy zostanie wydane wyraźne oświadczenie, aby oddzielić stronę zawierającą link od tych treści. Niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkiej zawartości powiązanych stron lub obrazów i w żaden sposób nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Wszelkie ujawnione nam naruszenia obowiązujących przepisów, zwyczajów lub moralności doprowadzą do natychmiastowego usunięcia linków, wpisów, obrazów lub podobnych. Zasadniczo witamy linki do naszej witryny i zezwalamy na to, ale wyraźnie zabraniamy linkowania ze stron do stron, które zawierają przestępstwo (np. Pornografię dziecięcą, terroryzm itp.) I które będą odpowiednio ścigane. Dalsze wizyty na naszej stronie internetowej będą traktowane jako akceptacja zasad określonych powyżej.

Wyświetlanie kolorów:

Zwracamy uwagę na fakt, że odwzorowanie odcieni kolorów na ekranie jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Wyświetlacz może zatem różnić się od naszych oryginalnych odcieni kolorów i powinien być traktowany jako niewiążący.

Ochrona danych:

Gdy wchodzisz na naszą stronę główną, dane dostępowe, takie jak data, godzina, przeglądane strony itp. będą przechowywane na naszym serwerze. Dane te będą wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Dane przekazane pocztą elektroniczną nie będą przekazywane stronom trzecim, ale będą wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktów i będą traktowane jako poufne. Żadne dane nie będą przekazywane stronom trzecim.

Prawa autorskie:

Pobieranie i kopiowanie zdjęć jest zabronione i wymaga naszej pisemnej zgody. Zawartość tej strony internetowej jest własnością MOTIP DUPLI GmbH. Są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności. Zezwalamy na przesyłanie treści do użytku prywatnego. Wszelkie przekazywanie danych do innych celów wymaga wyraźnej zgody MOTIP DUPLI GmbH. Zwracamy uwagę na fakt, że treści mogą zawierać materiały podlegające prawom autorskim stron trzecich, które nam je udostępniły. (c) Prawa autorskie MOTIP DUPLI GMBH, Haßmersheim Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google Analytics

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie danych, klikając poniższy link. Ustawiona jest rezygnacja z plików cookie, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny: Google Analytics deaktivieren.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/de.html lub na stronie www.google.de/intl/de/policies/.

Zwracamy uwagę, że kod został dodany do Google Analytics na tej stronie w celu zagwarantowania anonimowego gromadzenia adresów IP (tak zwane maskowanie IP).

Piwik

Design, Conception & Implementation

STIMME.NET

Allee 2

74072 Heilbronn

www.stimme.net

www.stimme.de

News

If bad headlights impedes your visibility there is a favourable remedy. Instead of expensive re-purchase you can re-coat the cover plates made from...

Read more

Ideas

Up until now sheared hinges on doors, sideboards, shelves and cupboards could only be repaired by professionals ...

 

Also suitable for:

Repairing...

Read more

Achtung, es wird schaurig! Fledermäuse fliegen und einsame Hände halten Kerzen: Halloween kann kommen! Um den typischen orange/ schwarzen Grusellook...

Read more