To oczywiste: puszki z aerozolem nie zawierają CFC

Treibmittel ohne FCKW

Zgodnie z rozporządzeniem CFC / Halon Prohibition Ordinance z 1991 r. Zabroniono stosowania CFC w puszkach ze względu na ciągłe niszczące działanie CFC na warstwę ozonową w stratosferze.

Już kilka lat wcześniej - a mianowicie w 1977 r. - MOTIP DUPLI dobrowolnie zobowiązało się do stosowania wyłącznie środków pędnych bezfreonowych do produkcji farb w aerozolu. Obecnie kilka rad konsumenckich w Niemczech upomina przedsiębiorstwa argumentem, że reklamują się „oczywiście”, jeśli oferują swoje produkty jako „bez CFC”. Ponieważ ok. 20 lat standardem jest niestosowanie CFC.

Na tym tle chcemy Cię poinformować, że nie wspominamy już o tej „kwestii oczywistej” i zalecamy naszym partnerom rozważenie tego również we wszystkich środkach komunikacji (np. Broszurach, Internecie lub reklamach).

News

If bad headlights impedes your visibility there is a favourable remedy. Instead of expensive re-purchase you can re-coat the cover plates made from...

Read more

Ideas

Up until now sheared hinges on doors, sideboards, shelves and cupboards could only be repaired by professionals ...

 

Also suitable for:

Repairing...

Read more

Attraktive Weihnachtsdekorationen können Sie leicht aus Naturmaterial, wie Tannenzapfen, gestalten. Einfach mit DUPLI-COLOR Silver Chrome ansprühen...

Read more